Can Lộc: Tuyên truyền pháp luật cho người đang chấp hành án hình sự

Công an huyện Can Lộc vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 104 người đang chấp hành án tại cộng đồng trên địa bàn.


 
Tại buổi tuyên truyền, những người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Luật thi hành án hình sự; các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự cũng như những Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo…
 

 
Ngoài những kiến thức pháp luật, hội nghị cũng quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động người đang chấp hành án tích cực tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Buổi tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng, hiểu biết pháp luật cho người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, từ đó hạn chế tối đa tình trạng tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.
 

Anh Đức