Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự: Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), chiều ngày 18/5/2020, chi Đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự đã tổ chức buổi sinh hoạt với chuyên đề: “Bác Hồ với thế hệ trẻ”. Buổi sinh hoạt  với 2 nội dung: Chiếu phim tư liệu về cuộc đời, hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm giữa Người với lực lượng vũ trang; tổ chức cuộc thi Tìm hiểu thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động nhằm giúp ĐVTN trong Chi đoàn hiểu và nắm vững các mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, giúp mỗi đoàn viên thế hệ hôm nay học tập và làm theo lối sống, cách làm việc và tư tưởng của Người.
Trong những ngày của tháng 5 lịch sử, chúng ta lại bồi hồi nhớ về Người - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với những tình cảm thân thương nhất. Riêng với bản thân những người cán bộ trẻ, xem những thước phim về Người giúp chúng ta học được ở Bác nhiều điều hơn và đặc biệt: “Yêu Bác lòng ta tươi sáng hơn”. 

Văn Kỷ PC09