Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công an Hà Tĩnh hoàn tất công tác chuẩn bị đặc xá năm 2021

Công tác đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước; thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với người phạm tội bị kết án phạt tù. Đặc xá là cơ hội giúp những người lầm lỗi có cơ hội ăn năn hối cải, tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội. Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, trong thời gian qua Công an Hà tĩnh đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác chuẩn bị đặc xá năm 2021.

Thực hiện quyết định của Chủ tịch  nước CHXHCN Việt Nam về công tác đặc xá năm 2021. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã có kế hoạch chỉ đạo Tiểu ban đặc xá Công an tỉnh, tập trung chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị chức năng, nhất là Trại tạm giam, phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp căn cứ vào quyết định của Chủ tịch nước, tổ chức thông báo công khai các điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình xét đặc xá đối với người bị kết án phạt tù năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam, nhà tạm giữ.

Để tiến hành triển khai thực hiện tốt kế hoạch trên, Giám đốc Công an tỉnh đã có quyết định thành lập Hội đồng xét đề nghị đặc xá Trại tạm giam Công an tỉnh. Giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trại tạm giam Công an tỉnh tăng cường sử dụng hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền cho phạm nhân, thấy được đặc xá là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước; các điều kiện, tiêu chuẩn được xét đặc xá năm 2021 đối với người bị kết án phạt tù; tuyên truyền Quyết định số 1161/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và Hướng dẫn số 63/HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai Quyết định số 1161/QĐ-CTN. Đồng thời, phân công cán bộ quản giáo kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của phạm nhân liên quan đến công tác này. Bên cạnh đó Trại tạm giam tổ chức tuyên truyền, niếm yết công khai các điều kiện, tiêu chuẩn của người được xem xét đặc xá năm 2021 cho các phạm nhân biết, để đối chiếu với bản thân. Sau khi đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn Trại tạm giam đã tổ chức cho phạm nhân bình xét lẫn nhau, bỏ phiếu ở các phân trại đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, công bằng, đúng đối tượng quy định theo Quyết định đặc xá năm 2021.

Phạm nhận Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh nghiên cứu các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc xá năm 2021
 Trên cơ sở đó Hội đồng tư vấn đặc xá Trại tạm giam Công an tỉnh đã xem xét, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn và thống nhất đề nghị xét đặc xá đối với 8 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù loại tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Các phạm nhân đã chấp hành án phạt tù ít nhất là một phần hai thời hạn quy định tại bản án; Đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung, bồi thường dân sự, án phí theo quy định của pháp luật. Trước đó, Trại tạm giam cũng đã niêm yết công khai danh sách những phạm nhân được đề nghị đặc xá trong đợt này, để các phạm nhân đang chấp hành án tại đây tiếp tục tích cực thi đua lao động, cải tạo tốt, chấp hành  nghiêm các quy định Nội quy của cơ sở giam giữ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước.

Phạm nhân Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh tập trung cải tạo, chăm lo lao động sản xuất
 Với trách nhiệm của mình Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp là ủy viên thường trực Tiểu ban đặc xá Công an tỉnh đã tiến hành thẩm định hồ sơ của từng phạm nhân. Sau khi phân tích rõ lý lịch, thời gian, hành vi phạm tội, thời gian thụ lý án, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn được xem xét đặc xá của 8 phạm nhân do Hội đồng tư vấn đặc xá Trại tạm giam đề xuất. Các thành viên trong Tiểu ban tư vấn đặc xá Công an tỉnh đã đi đến thống nhất đề xuất 8 phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình lên Hội đồng tư vấn đặc xá liên ngành xem xét.
Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành việc lập hồ sơ xét duyệt đề nghị đặc xá cho 8 phạm nhân và Hội đồng tư vấn đặc xá liên Ngành đã thẩm định, tiến hành hoàn tất hồ sơ trình lên Chủ tịch nước xem xét. Trong quá trình xét đặc xá cho các phạm nhân đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, không để xẩy ra sai sót. Việc Chủ tịch nước có Quyết định đặc xá vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, thể hiện sự nhận đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, động viên những người lầm lỗi, biết ăn năn hối cải trở về con đường làm ăn lương thiện, tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Hùng Nga