Công an huyện Thạch Hà tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Ngày 29/3/2021, Công an huyện Thạch Hà chủ trì, phối hợp UBND xã Thạch Trị tổ chức thành công diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” . Tham dự diễn đàn có lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện và đông đảo quần chúng nhân dân thôn Đại Tiến, xã Thạch Trị.

Tại diễn đàn đã có ý kiến phát biểu của Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt chủ trương bố trí Công an chính quy về xã đã phát huy hiệu quả tích cực; tình hình ANTT tại địa bàn xã được giữ vững ổn định, tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội được kiềm chế và giảm đáng kể, Nhân dân yên tâm sản xuất, sinh hoạt.
 
Bên cạnh đó, Nhân dân cũng phản ánh một số vấn đề liên quan đến ANTT và công tác Công an như: công tác cấp căn cước công dân và quản lý dữ liệu công dân; giải pháp xã hội hoá trong thực hiện mô hình Camera an ninh; tình trạng trộm cắp vặt; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, cờ bạc; việc xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở.
 
Lãnh đạo, cán bộ Công an huyện đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại diễn đàn. Đối với các ý kiến phản ánh của Nhân dân, lãnh đạo Công an huyện đã giải thích, có chỉ đạo cụ thể ở từng lĩnh vực; đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa của Nhân dân để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thông qua diễn đàn đã góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân và góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PHÒNG PV05