Công an Thạch Hà tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả triển khai thực hiện 2 Dự án của Bộ Công an

Ngày 12/3, Đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chi Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện 2 Dự án lớn của Bộ Công an là Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân tại Công an huyện Thạch Hà. Đi cùng đoàn có các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách chuyên đề của Phòng PV01 và PC06 Công an tỉnh.


Toàn cảnh buổi làm việc


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước công dân (CCCD), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã và đang nỗ lực, tập trung thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD đúng với kế hoạch. Tính đến ngày 12/3, toàn tỉnh đã thu nhận hơn 40.000 hồ sơ. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử cho hơn 1.149.000 người dân trên địa bàn tỉnh trước ngày 20/6/2021.
 


Đồng chí Trưởng Công an huyện Thạch Hà báo cáo về tiến độ cập nhật thông tin của công dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử

Tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện thay mặt Công an Thạch Hà đã báo cáo về tiến độ cập nhật thông tin của công dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Theo đó, Công an các xã, thị trấn đã huy động tối đa lực lượng, sáng tạp nhiều cách làm hay để ngày đêm cập nhật thông tin vào hệ thống một cách nhanh nhất, chính xác nhất; bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã tăng cường lực lượng, huy động Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện hỗ trợ các tổ triển khai công tác thu nhận dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ cấp thẻ CCCD cho người dân. Để đảm bảo đúng tiến độ công việc khi số lượng cấp thẻ CCCD rất lớn và trên hết là đảm bảo việc tiếp nhận thông tin của người dân được đầy đủ, chính xác, Công an huyện Thạch Hà đã sáng tạo ra nhiều giải pháp để thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Ngoài bố trí CBCS tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công, Công an huyện Thạch Hà còn bố trí thêm nhiều tổ công tác lưu động phối hợp với Công an các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn để tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân địa phương. 

Tính đến ngày 12/3, Công an huyện Thạch Hà đã cập nhật thông tin vào hệ thống Quản lý cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đạt gần 80% và thu nhận gần 3.000 hồ sơ cấp CCCD. Dự kiến theo kế hoạch sẽ cấp hơn 127.000 thẻ CCCD cho người dân trên địa bàn.
 

         Đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn kết luận Hội nghị - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương Công an Thạch Hà đã có sự quyết tâm, sáng tạo để luôn dẫn đầu về kết quả triển khai thực hiện 2 Dự án lớn của Bộ Công an. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Công an Thạch Hà phải quyết tâm, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra sớm nhất; đồng thời phải tiếp tục nghiên cứu những cách làm sáng tạo, hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm tình hình địa bàn; có kế hoạch khoa học, chi tiết để làm điển hình, bài học kinh nghiệm cho các đơn vị khác học tập, nâng cao hiệu quả. Hy vọng rằng, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, trong thời gian tới Công an Thạch Hà sẽ tiếp tục nỗ lực tập trung lực lượng cho công tác thực hiện dự án cấp CCCD gắn chíp điện tử, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu để hoàn thành đúng tiến độ theo lộ trình của Bộ Công an đề ra, đảm bảo người dân có CCCD thực hiện các giao dịch cần thiết và phục vụ tốt công tác quản lý công dân theo quy định. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, động viên đối với các lực lượng thực hiện 2 Dự án trên.


Đoàn công tác kiểm tra địa điểm dự kiến sử dụng để cấp thẻ CCCD

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác của Công an tỉnh đã kiểm tra địa điểm mà Công an huyện dự kiến đưa vào sử dụng để thu thập thông tin phục vụ sản xuất và cấp thẻ CCCD cho người dân trên địa bàn huyện.

Hồ Quang