Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai công tác đặc xá năm 2021

Ngày 30/6/2021, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021. Đây là một chủ trương lớn, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với người phạm tội bị kết án phạt tù nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2021), chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây cũng là đợt đặc xá đầu tiên kể từ khi Luật đặc xá năm 2018 có hiệu lực pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN, ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX, ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN của Chủ tịch nước. Ngày 16/7/2021, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS & HTTP) đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện công tác đặc xá, làm tốt công tác giúp đỡ người được đặc xá trở về tái hoà nhập cộng đồng; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 trong Công an Hà Tĩnh.
Theo đó, Tiểu ban chỉ đạo đặc xá năm 2021 của Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo Tổ thẩm định liên ngành tiến hành kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ, danh sách các phạm nhân đủ điều kiện trong thời gian chấp hành án phạt tù tính đến ngày 31/8/2021, được Trại tạm giam Công an tỉnh đề nghị xét đặc xá năm 2021. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là một phần hai thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn; Đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung, bổi thường dân sự, án phí theo quy định của pháp luật.
 
Ngoài ra, cũng tại Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, những đối tượng sau không thuộc diện được đề nghị đặc xá, gồm:
1. Bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc; tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp; tội xâm phạm an ninh lãnh thổ; tội bạo loạn; tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tội phá rối an ninh; tội chống phá cơ sở giam giữ; tội khủng bố hoặc một trong các tội quy định tại Chương các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh của Bộ luật Hình sự;
2. Bản án, phần bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự;
3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác;
4. Trước đó đã được đặc xá;
5. Có từ 02 tiền án trở lên;
6. Thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên sáu năm đối với người được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3; trên tám năm đối với người được quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quyết định này;
7. Bị kết án phạt tù về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;
8. Phạm tội giết người có tổ chức; giết người có tính chất côn đồ; cố ý gây thương tích có tổ chức hoặc có tính chất côn đồ hoặc phạm tội nhiều lần đối với một người hoặc một lần đối với nhiều người hoặc dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; hiếp dâm có tính chất loạn luân; hiếp dâm trẻ em có tính chất loạn luân (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc hiếp dâm người dưới 16 tuổi có tính chất loạn luân hoặc hiếp dâm người dưới 10 tuổi; cướp tài sản có sử dụng vũ khí; cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản có tổ chức hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; chống người thi hành công vụ có tổ chức hoặc phạm tội từ 02 lần trở lên hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; cướp tài sản nhiều lần, cướp giật tài sản nhiều lần, trộm cắp tài sản nhiều lần (từ hai lần trở lên);
9. Phạm tội về ma túy hoặc tội cướp tài sản hoặc tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản mà thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên 01 năm đối người bị kết án phạt tù dưới 07 năm hoặc thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên 02 năm đối người bị kết án phạt tù từ 07 năm đến 15 năm hoặc thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên 03 năm đối người bị kết án phạt tù trên 15 năm, tù chung thân;
10. Phạm một trong các tội quy định tại Chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người của Bộ luật Hình sự do cố ý mà thời hạn tù còn lại trên 02 năm đối với người bị kết án phạt tù từ 10 năm đến 15 năm hoặc thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên 03 năm đối người bị kết án phạt tù trên 15 năm, tù chung thân;
11. Người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy trong vụ án phạm tội có tổ chức; người dùng thủ đoạn xảo quyệt, ngoan cố chống đối trong vụ án phạm tội có tổ chức; người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;
12. Có căn cứ khẳng định đã sử dụng trái phép các chất ma tuý;
13. Bị kết án phạt tù do phạm từ ba tội trở lên hoặc phạm từ hai tội do cố ý trở lên, kể cả trường hợp tổng hợp hình phạt;
14. Có một tiền án mà lại bị kết án phạt tù về tội do cố ý;
15. Đã từng bị kết án phạt tù, kể cả trường hợp đã được xóa án tích hoặc đã từng bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, kể cả cơ sở giáo dục trước đây hoặc đã từng bị đưa vào trường giáo dưỡng mà bị kết án phạt tù về một trong các tội sau đây: Về ma tuý; giết người; hiếp dâm trẻ em (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc hiếp dâm người dưới 16 tuổi; cướp tài sản; cướp giật tài sản; cưỡng đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trộm cắp tài sản; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; chống người thi hành công vụ; mua bán phụ nữ (theo Bộ luật Hình sự năm 1985) hoặc mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc mua bán người dưới 16 tuổi hoặc đánh tráo người dưới 01 tuổi hoặc chiếm đoạt người dưới 16 tuổi; gây rối trật tự công cộng; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; cho vay lãi nặng (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.
Hiện nay, Trại tạm giam Công an tỉnh đã niêm yết công khai danh sách phạm nhân được đề nghị đặc xá lần này để các phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục tích cực thi đua lao động, cải tạo tốt, chấp hành nghiêm các quy định của Nội quy cơ sở giam giữ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước.
Trong thời gian chờ Hội đồng tư vấn đặc xá của Bộ Công an trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định, Trại tạm giam Công an tỉnh có trách nhiệm tổ chức cho phạm nhân được đề nghị đặc xá học tập các quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự và một số điều tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự vè tái hòa nhập cộng đồng.
Đồng thời, để công tác đặc xá thực hiện đúng tinh thần nhân văn, nhân đạo và sự nhất quán trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với những người phạm tội thực sự ăn năn hối cải, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội… Thời gian tới, Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP sẽ phối hợp với các đơn vị, các ngành tổ chức thực hiện công tác đặc xá năm 2021 bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh. Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tiếp tục theo dõi, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xoá bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư theo tinh thần Quyết định số 623/QĐ-TTg, ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng 2030

Thượng tá Nguyễn Văn Chương - Trưởng phòng Thi hành án HS và HTTP