Cổng thông tin điện tử

Công an tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh chọn 3 đảng bộ tổ chức điểm đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn đảng bộ các huyện: Hương Sơn, Thạch Hà và Đảng bộ Công an tỉnh làm điểm chỉ đạo đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 10/2, Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Công văn số 2028-CV/TU về tổ chức đại hội điểm. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định, Đảng bộ Hương Sơn, Đảng bộ Thạch Hà và Đảng bộ Công an tỉnh là các đơn vị tổ chức điểm đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian tổ chức đại hội vào tháng 5/2020.

Hà Tĩnh chọn 3 đảng bộ tổ chức điểm đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025Đảng bộ huyện Thạch Hà là một trong 3 đơn vị được Tỉnh ủy chọn tổ chức điểm (Trong ảnh: Huyện Thạch Hà đã bắt đầu trang trí các cụm pano tuyên truyền).

Ở cấp xã, lựa chọn 1 đảng bộ phường tại TP Hà Tĩnh, 1 đảng bộ xã thuộc huyện Can Lộc, 1 đảng bộ xã thuộc huyện Hương Khê và 1 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh.

Ban Thường vụ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (trừ TP Hà Tĩnh, Can Lộc, Hương Khê, Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh) chủ động lựa chọn 1 - 2 đảng bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm vào giữa tháng 3/2020.

Hà Tĩnh chọn 3 đảng bộ tổ chức điểm đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025Những tuyến đường rợp cờ hoa mừng đại hội đảng các cấp.

Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn vị tích cực, chủ động chuẩn bị các nội dung để tổ chức đại hội điểm, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

theo Báo Hà Tĩnh