Hà Tĩnh: Phấn đấu 100% công an xã có trụ sở làm việc độc lập

Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2026” có tổng kinh phí thực hiện 785,9 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký Quyết định số 509/QĐ-UBND, ngày 3/3/2022 ban hành đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2026.”

Mục tiêu tổng quát đề án nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã, góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT tại cơ sở trong tình hình mới.

Cụ thể, quý I/2022 hoàn thành xong việc khảo sát, lập quy hoạch đất an ninh, cấp đất xây dựng trụ sở công an xã và đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển giao tài sản của 36 cơ sở dôi dư sau sáp nhập cho lực lượng công an.

Phấn đấu đến hết năm 2024, có ít nhất 50% công an xã có trụ sở làm việc độc lập; đến năm 2026, 100% công an xã có trụ sở làm việc độc lập và được trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ tốt yêu cầu công tác.

Tổng kinh phí đảm bảo thực hiện đề án dự kiến 785,9 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khảo sát, lập quy hoạch sử dụng đất an ninh: 5,530 tỷ đồng; kinh phí cải tạo, sửa chữa các cơ sở dôi dư: 25,9 tỷ đồng; kinh phí xây dựng trụ sở mới: 535,588 tỷ đồng; kinh phí mua sắm, trang cấp thiết bị, phương tiện: 218,870 tỷ đồng.

Quá trình triển khai thực hiện đề án cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đảm bảo triển khai quyết liệt, hiệu quả, đúng tiến độ, mục tiêu đề ra. Tuân thủ đúng các quy định về quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho công an xã biên giới, ven biển, xã đặc biệt khó khăn, xã trọng điểm phức tạp về ANTT, xã đã thực hiện việc sắp xếp theo Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019.

Hà Tĩnh