Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

Sáng ngày 26/12/2022 Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả lãnh đạo các mặt công tác năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã nghiêm túc tự kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2022 với các nội dung đánh giá trên các lĩnh vực như:

Các đại biểu tham dự hội nghị
 Công tác điều hành chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên; công tác tổ chức cán bộ, công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, công tác hậu cần - kỷ thuật; công tác thanh tra; công tác cải cách hành chính, pháp chế và đối ngoại; công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và qui định, quy chế làm việc; việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng  chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và công tác thi đua, khen thưởng; những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trên từng lĩnh vực, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; trách nhiệm của tập thể, cá nhân; phương hướng khắc phục góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh trong thời gian tới.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc báo cáo kiểm điểm của Ban thường vụ Đảng ủy CAT
          Trong năm 2022 tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, an ninh nông thôn...Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an đã mở 8 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, điều tra khám phá trên 390 vụ, trên 1.000 đối tượng; triệt xóa 33 ổ nhóm, đường dây với trên 350 đối tượng; huy động hang nghìn lượt cán bỗ chiến sĩ thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến đề án 06, tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân; phong tào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa, phát huy hiệu quả rõ nét; công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng luôn được chú trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc phát biểu tại hội nghị
          Sau phần kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, các cá nhân đồng chí trong Ban Thường vụ đã tiến hành kiểm điểm theo đúng Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; của Đảng ủy Công an Trung ương và Ban tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên BTV, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hải đánh giá cao sự tập trung chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT; công tác quản lý cán bộ và kết quả điều tra chuyên án, vụ án; công tác chuẩn bị, tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, các ý kiến góp ý cho tập thể và cá nhân của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh với tinh thần xây dựng, đoàn kết. Đồng chí Nguyễn Đình Hải mong muốn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, cá nhân từng đồng chí trong Ban Thường vụ tiếp tục phát huy ưu điểm, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần cùng với Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
          Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, đóng góp của các thành viên trong đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy. Đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác công an của các đồng chí trong Ban thường vụ trong thời gian qua. Trước mặt các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh trên từng lĩnh vực công tác, địa bàn mình phụ trách tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai các mặt công tác sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, của tỉnh; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm, tại tệ nạn xã hội, đam bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trên các lĩnh vực công tác đảm bảo ANTT; nâng cao vai trò của các cơ quan tham mưu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ được giao, giữ vững ANTT trên địa bàn. 

Hùng Quý