Lịch khám sức khỏe sơ tuyển vào các trường CAND năm 2021

LỊCH KHÁM SỨC KHỎE SƠ TUYỂN VÀO CÁC TRƯỜNG CAND NĂM 2021

  Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2021 như sau:
1. Thời gian khám sức khỏe: 02 ngày: 26, 27/4/2021.

Ngày Buổi Đơn vị
26/4/2021 Sáng Thí sinh nam các đơn vị Công an cấp huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, TX Kỳ Anh, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà.
Chiều Thí sinh nam Thành phố; chiến sĩ nghĩa vụ phòng, PC07, PC10, Trại giam Xuân Hà; thí sinh nữ Thành phố, Thạch Hà.
27/4/2021 Sáng Thí sinh nữ các đơn vị Công an cấp huyện còn lại.
Chiều Chiến sĩ nghĩa vụ phòng  PC11, PK02.

 2. Địa điểm: Bệnh xá Công an tỉnh (Số 18, đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).
3. Lệ phí khám sức khỏe (do Bệnh xá Công an tỉnh thu lệ phí theo quy định), gồm:
- Lệ phí xét nghiệm:
    Xét nghiệm ma túy tổng hợp: 320.000đ
    Xét nghiệm HIV: 50.000đ
    Xét nghiệm viêm gan B: 50.000đ
- Lệ phí khám sức khỏe: 80.000đ
     Tổng: 500.000đ
Lưu ý:
 - Khi đến khám sức khỏe thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân (căn cước công dân) và lệ phí khám sức khỏe.
- Ngày 04/5/2021, Công an cấp huyện, các đơn vị cấp phòng có chiến sĩ nghĩa vụ cử cán bộ về Phòng Tổ chức cán bộ để nhận kết quả sơ tuyển.
- 8 giờ ngày 05/5/2021 thí sinh đến Công an huyện, Thành phố, thị xã (nơi đăng ký sơ tuyển) và được hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân. Đối với chiến sĩ nghĩa vụ do đơn vị công tác thông báo kết quả khám tuyển và hướng dẫn làm hồ sơ./

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH