Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Sáng 4.8, Công tỉnh đã tổ chức hội nghị họp đánh giá mô hình tổ chức bộ máy lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thiên – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số đơn vị liên quan trong Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nền móng vững chắc trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 
Tại hội nghị,  đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn, cơ sở; trên cơ sở thực tiễn công tác, yêu cầu công tác nghiệp vụ Công an trong tình hình hiện nay, đa số các đại biểu đã đề xuất tái thành lập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc thuộc Công an cấp huyện, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp để triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 
Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích kết quả lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ  ANTQ đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

 
Qua ý kiến tham luận của Công an 13 huyện thị, thành phố và các đơn vị  liên quan, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thiên đã có trao đổi, đánh giá các mặt công tác liên quan đến công tác xây dụng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và mô hình tổ chức của lực lượng này của Công an các huyện, thành phố, thị xã; đồng thời giao cho đơn vị tham mưu tổng hợp lại các ý kiến, lập luận, đề xuất của các đơn vị, báo cáo Ban thượng vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh xem xét, phân tích, đánh giá để đi đến thống nhất việc thành lập Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo đúng lộ trình, đúng quy định. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cần làm trong thời gian tới cần làm đó là tham mưu, triển khai tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ theo kế hoạch của Công an đã ban hành nghiêm túc, hiệu quả, chu đáo, tạo được sự lan tỏa, tránh phô trương, hình thức, qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Anh Cường