Cổng thông tin điện tử

Công an tỉnh Hà Tĩnh

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Chiều ngày 11.3, tại Công an tỉnh, Đoàn công tác Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã có buổi làm việc, triển khai Quyết định kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban thường vụ Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Phó giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Thừa – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đoàn kiểm tra làm việc đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế...

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Hữu Công – Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

đồng chí Đinh Hữu Công – Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.
Theo đó, trong thời gian 30 ngày, Đoàn sẽ  kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; kiểm tra việc tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng của Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của một số tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.
Để công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng luôn được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua, Ban thường vụ Đảng uy Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định, hướng dẫn của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban thường vụ Tỉnh uy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện tốt chức tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các quy định của cấp ủy  cấp trên để xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, đúng quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng trong Đảng bộ.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm viêc.
Qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giúp tổ chức đảng và đảng viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, rút kinh  trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; ngăn ngừa, hạn chế sai phạm; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Anh Cường