Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh

Chiều ngày 22/6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an các Phòng nghiệp vụ, huyện, thành phố, thị xã. Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về kiện toàn Cơ quan UBKT; tạo điều kiện để Cơ quan UBKT sớm ổn định các mặt công tác và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 

Toàn cảnh hội nghị

 
Cơ quan UBKT đã phát huy vai trò, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, tạo sự chuyển biến về công tác KTGS và THKL đảng trong Công an tỉnh. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS và THKL đảng.
 

Thượng tá Hoàng Văn Long, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị thông qua chương trình hội nghị
 
Chủ động tham mưu ban hành các quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và tiến hành sơ, tổng kết công tác KTGS, kỷ luật Đảng. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tổ chức thực hiện chương trình KTGS hàng năm theo hướng đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng cấp dưới xây dựng chương trình KTGS và triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả.
 

Thượng tá Nguyễn Tiến Trinh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo kết quả sơ kết 1 năm

 
Trực tiếp tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh triển khai thực hiện các kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề; kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm… Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Công an tỉnh; kịp thời đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Từ năm 2021 đến nay, tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thành lập 11 đoàn KTGS đối với 11 tổ chức đảng và 7 đồng chí là Bí thư cấp ủy. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm công tác kiện toàn lãnh đạo chỉ huy của đơn vị; đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng ủy Cơ quan vững mạnh, phát triển. Ghi nhận những kết quả đạt được, năm 2021 Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh 2 lần được UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen, 7 lượt CBCS được các cấp khen thưởng.
 

Thượng tá Trịnh Văn Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghị

 

Thượng tá Phạm Thanh Trâm, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu tham gia thảo luận tại hội nghị

 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh trong thời gian tới.
 

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công tác KTGS, thi hành kỳ luật đảng trong Công an tỉnh đi vào thực chất, có chiều sâu
 
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Hổ , Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao chủ trương của Bộ Công an về Quyết định thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. Ngay khi đi vào hoạt động, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các mặt công tác kịp thời. Ngoài ra, Cơ quan UBKT đã tham mưu BTV Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan triển khai các đoàn KTGS của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng; hoàn thiện các quy định, thể chế, cơ chế hoạt động của cơ quan UBKT, các mối quan hệ phối hợp công tác của Cơ quan UBKT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác KTGS. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc, Điều lệnh CAND, xây dựng tập thể Cơ quan trong sạch, vững mạnh.
 

Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh

 
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu Cơ quan UBKT nghiêm túc nhìn nhận các hạn chế, tiếp tục chủ động thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBKT, Cơ quan UBKT, tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình của Đảng ủy Công an tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, xác định rõ địa bàn, đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ công tác công an; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 

Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật đảng
 

HỒNG NHUNG - ANH CƯỜNG