Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị - dấu ấn xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND

Dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) năm nay, toàn Đảng bộ Công an Trung ương đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Đây cũng là dịp nhìn lại gần một năm thực hiện Nghị quyết đặc biệt quan trọng này.

Nghị quyết chỉ đạo toàn diện về xây dựng lực lượng CAND

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12. Và lần đầu tiên từ khi thành lập ngành Công an, Bộ Chính trị đã có một Nghị quyết riêng chỉ đạo toàn diện về xây dựng lực lượng CAND, làm cơ sở để định hướng chỉ đạo xây dựng, phát triển lực lượng CAND từ nay đến năm 2030; cũng là dấu ấn lịch sử khi chưa bộ, ngành nào có một Nghị quyết tổng thể của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng như vậy. Đây là nghị quyết mang tầm chiến lược, phát triển của ngành, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Đảng uỷ Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118 ngày 25/5/2022 về thực hiện Nghị quyết số 12, trong đó giao các đơn vị thuộc Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng 22 Đề án thành phần theo hệ lực lượng; giao nhiệm vụ 63 Công an địa phương xây dựng Đề án và trình Tỉnh uỷ, Thành uỷ phê duyệt. Ngày 17/6/2022, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12. Tại hội nghị quan trọng này, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quán triệt, chỉ đạo với nội dung: "Quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới".

Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị - dấu ấn xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an giúp dân làm đường nông thôn. Ảnh: CTV

Tiếp đó, ngày 27/6/2022, tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022, Đảng uỷ Công an Trung ương đã quán triệt, triển khai đến Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12, Kế hoạch số 118 và một số nội dung trọng tâm trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến thời điểm hiện nay, Công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118 đến cấp uỷ, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc, góp phần nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong triển khai thực hiện, khơi dậy được ý chí, quyết tâm của lực lượng CAND từ Bộ đến cơ sở và toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, CBCS đối với công tác xây dựng lực lượng CAND, sau gần một năm, công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 12 đã đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu. Việc triển khai thực hiện bài bản, khoa học, với lộ trình, bước đi thận trọng và chắc chắn, xác định cụ thể quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, tập trung xây dựng 22 Đề án thành phần phù hợp với hệ lực lượng, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đảng uỷ Công an Trung ương đã ban hành 4 Nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số lĩnh vực, nội dung trọng tâm trong chương trình công tác: Nghị quyết số 11 ngày 1/7/2022 về lãnh đạo thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong CAND; Nghị quyết số 12 ngày 25/7/2022 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 13 ngày 30/9/2022 về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong lực lượng CAND; Nghị quyết số 14 ngày 8/11/2022 về tiếp tục xây dựng Cơ quan điều tra của CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tính đến 30/1/2023, có 22/63 Tỉnh uỷ, Thành uỷ ban hành chương trình hành động; 33/63 Tỉnh uỷ, Thành uỷ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; 13/63 Tỉnh uỷ, Thành uỷ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; 37 Tỉnh uỷ, Thành uỷ ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; 1 Thành uỷ ban hành Chỉ thị.

Đặc biệt, Đảng uỷ Công an Trung ương cũng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới gồm 32 đồng chí, trong đó có 8 đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành các cơ quan Trung ương.

Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước

"Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" là khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng thời thể hiện sự cụ thể hoá Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị vào mọi phương châm, lĩnh vực công tác Công an. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an từng nhiều lần nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương phải rất khẩn trương, rất quyết liệt mới hoàn thành được; cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu để quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, quá trình thực hiện cần quán triệt phương châm "5 rõ": "Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm", tập trung ưu tiên danh mục ở từng giai đoạn và có lộ trình cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra.

Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị - dấu ấn xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND -0
Đến tận nhà phục vụ cấp căn cước công dân cho người già yếu. Ảnh: CTV

Bộ trưởng cũng lưu ý, phương châm của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về thực hiện Nghị quyết 12 là "Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ, phù hợp; xuất phát từ tư tưởng con người là gốc của mọi công việc, xây dựng con người là nhiệm vụ then chốt của then chốt". Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng căn dặn: Công an Việt Nam là Công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ; CAND cũng là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân. Thực tế công tác, chiến đấu qua các thời kỳ, có rất nhiều tấm gương, hình ảnh đẹp về CBCS Công an anh dũng, hy sinh và rất đỗi thầm lặng, gần gũi với nhân dân.

Để tiếp tục xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn thể đảng viên, CBCS nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ chính trị của cá nhân mình, đơn vị mình. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tu dưỡng đạo đức, tác phong theo 6 Điều Bác Hồ dạy; không ngừng bồi đắp tri thức, kinh nghiệm; tuyệt đối thượng tôn pháp luật, năng động, sáng tạo làm chủ tình hình, làm chủ khoa học - công nghệ; trong bất cứ tình huống nào cũng luôn vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, tác động của các phần tử xấu, tội phạm, "lợi ích nhóm"; sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó...

Quỳnh Vinh