Triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân và Sơ kết 6 tháng thực hiện Dự án CSDLQG về dân cư

Sáng ngày 9/9, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân và sơ kết 6 tháng thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tham dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH. Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc - Chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh, tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Trưởng Công an các Phòng, huyện, Thành phố, Thị xã.
 

Đại tá Lê Khắc Thuyết -  Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh
 
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe công bố Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 3/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Báo cáo tình hình, kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân của lực lượng Cảnh sát QLHC toàn quốc. Nhìn chung, các đơn vị, địa phương đã triển khai rất quyết liệt các mặt công tác để đẩy nhanh tiến độ 2 dự án; những kết quả đạt được là rất quan trọng, bám sát chương trình, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, là cơ sở khẳng định có thể hoàn thành việc xây dựng 2 dự án đúng thời hạn của Chính phủ và Quốc hội.
Theo đó, xây dựng triển khai Dự án CCCD thực hiện cấp CCCD trên toàn quốc, phấn đấu đến ngày 1/7/2021 sẽ hoàn thành việc cấp 50 triệu thẻ CCCD, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân; đồng thời phục vụ hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Trong phần tham luận, các đại biểu Công an các đơn vị, địa phương đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp nhưng trên hết đều đồng nhất tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án tại cơ sở; đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án trong thời gian tới, đảm bảo chất lượng thông tin dân cư.
 

Điểm cầu trực tuyến Công an tỉnh Hà Tĩnh 
 
Đối với tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về công tác xây dựng CSDLQG về dân cư, Công an Hà Tĩnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ đó đưa ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng để triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp trong công tác kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập thông tin dân cư. Thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã huy động tối đa nguồn nhân lực, khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy đảng, chính quyền hoàn thành phúc tra 100% phiếu DC01 trước thời hạn. Sau 1 tháng thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả phúc tra, kiểm tra thu thập thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư, đồng thời chỉ đạo trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục huy động tối đa lực lượng cho việc thu thập, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông tin công dân hoàn thành trước ngày 20/7/2020.
Tính đến ngày 5/9/2020, toàn tỉnh đã thu thập 1.502.712 phiếu DC01 trên tổng số 1.502.712 nhân khẩu, đạt 100%; cập nhật, bổ sung 56.315 phiếu; chỉnh sửa thông tin 53.817 phiếu đạt 100%. Công an tỉnh đã phúc tra của phúc tra phiếu thu thập thông tin dân cư Công an huyện 25.642 phiếu trong đó phiếu đúng 25.241 phiếu (đạt 98,4%), số phiếu sai 401 phiếu (tỷ lệ 1,6%), đã chỉ đạo Công an cơ sở khắc phục 100%. Công an huyện, xã đã phúc tra 1.502.712 /1.502.712 phiếu (đạt 100%) phiếu đúng thông tin 1.448.895 đạt 96,4%, số phiếu sai 53.817 phiếu. Nhân khẩu tạm trú hiện có trên địa bàn: 18.804, đã gửi HK03 (hoặc HK03 kèm DC01): 14.662 phiếu, đạt 78%; trả lời 973 phiếu, đạt 100%.
 

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

 
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật cư trú, Luật căn cước công dân, dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cấp, ngành và Nhân dân hiểu rõ vị trí tầm quan trọng của việc xây dựng CSDLQG về dân cư. Tăng cường các cuộc kiểm tra, phúc tra đột xuất kiểm tra về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư đã được thu thập, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa trong thời gian qua. Thông qua công tác kiểm tra, phúc tra tiếp tục củng cố, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tàng thư hộ khẩu.
Tham dự và chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện 2 dự án thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng Công an các cấp cần nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, tính cấp bách của các dự án; tiếp tục thực hiện thu thập, cập nhật thông tin công dân, nhất là đối với nhân khẩu tạm trú; chủ động tham mưu chính quyền cơ sở chỉ đạo các cơ quan tư pháp phối hợp thực hiện việc thu thập Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (DC02) ngay tại trụ sở cơ quan tư pháp để cập nhật đối với công dân có thông tin thay đổi qua công tác đăng kí, quản lý hộ tịch. Tổ chức tổng kiểm tra nhân, hộ khẩu, vận động người dân thực hiện bổ sung thông tin công dân trong sổ hộ khẩu theo quy định để phục vụ việc cấp căn cước công dân nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Rà soát, thống kê số lượng người từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp thẻ Căn cước công dân; số người đang là học sinh, sinh viên, công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp, công nhân viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp; doanh trại quân đội, số người tại vùng sâu, vùng xa, biên giới…; số lượng cán bộ đang thực hiện công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân/căn cước công dân trên toàn quốc.

HÙNG - NHUNG