Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Vai trò của Đảng bộ Công an tỉnh đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Là nội dung tham luận của Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào sáng ngày 16/10.

Tại phiên làm việc buổi sáng ngày 16/10, Đại hội đã báo kết quả Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 15 đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo đó, đồng chí Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

 
 
Đại hội tiếp tục thảo luận, thay mặt đoàn đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh dự Đại hội, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tham luận với chủ đề “Vai trò của Đảng bộ Công an tỉnh đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”.
Theo đó, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật về công tác đảm bảo ANTT phù hợp với tình hình của địa bàn Hà Tĩnh.
Với phương châm “an ninh chủ động”, lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp công tác để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở địa phương; xây dựng kế hoạch, sẵn sàng lực lượng và phương án phòng ngừa, đảm bảo an ninh, trật tự trong mọi tình huống, không để phát sinh điểm nóng về ANTT trên địa bàn.
Quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Chỉ đạo triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn về hình sự, ma túy, đấu tranh với thành viên tổ chức phản động, hội nhóm chống đối, được Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và các tầng lớp Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
 
 
Hiệu lực, hiệu quả các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được nâng cao. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ trong cả ba cấp từ cơ sở đến tỉnh phục vụ tốt các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và tổ chức, doanh nghiệp.
Hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, nhất là với Đảng ủy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự được nâng lên; tạo được sự thống nhất cao trong tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp công tác để ổn định tình hình sau sự cố môi trường biển.
 
 
 
 Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thực hiện rộng rãi và mang tính tự giác cao trong toàn thể lực lượng. Trong 05 năm qua, các đơn vị trong lực lượng Công an toàn tỉnh đã tài trợ đỡ đầu cho 78 xã về đích nông thôn mới, kinh phí tài trợ đỡ đầu đạt hơn 5 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công. Cho đến nay, đã có 97% số xã, thị trấn đạt chuẩn về tiêu chí 19.2 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả với nhiều mô hình thiết thực được xây dựng theo hướng “tự phòng, tự quản” ở các khu dân cư, thôn, tổ dân phố. Việc triển khai Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã bước đầu đã phát huy hiệu quả tốt để chủ động giữ vững tình hình từ địa bàn cơ sở.

Thành Châu