Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Xếp loại phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cụm thi đua số 4

Chiều ngày 04/11, cụm thi đua số 4 Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác và xếp loại phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của cụm thi đua số 4, quý III năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó giám đốc Công tỉnh chủ trì hội nghị, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc cụm thi đua số 4.


Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Tham mưu đã thông qua báo cáo kết quả phong trào thi đua Quý III/2022 Cụm thi đua số 4. Trong quý III/2022, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật. Đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành, triển khai các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
 
Lãnh đạo Phòng Tham mưu thông qua báo cáo kết quả công tác của cụm
Chủ động tham mưu Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định của Bộ Chính trị, của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Làm tốt các mặt công tác thi đua - khen thưởng, tăng cường công tác quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành Điều lệnh CAND. Phối hợp và chủ trì tổ chức, tham gia nhiều Hội thi, Cuộc thi do Bộ Công an phát động và đạt kết quả cao. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết và Thông tư, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác hồ sơ, đảm bảo tính khoa học, phục vụ công tá chỉ huy, lãnh đạo, đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ sai phạm kỷ luật; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho CBCS theo quy định, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến tham luận
 
 
Thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, tiến hành nhiều cuộc thanh tra trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Chú trọng xây dựng và nhân rộng trên 50 mô hinh, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ , góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tại các đơn vị trong Công an tỉnh đảm bảo đúng quy định.
 

Đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến tham luận
Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến tham luận nêu ra những thuận lợi trong công tác cũng như những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đồng thời hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu xếp loại phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của cụm thi đua số 4, quý III/2022.
 

Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh kết luận hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Cụm thi đua số 4 trong Quý III, năm 2022. Đồng chí Phó Giám đốc biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực và kết quả các đơn vị trong cụm thi đua số 4 đã đạt được, đồng thời yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua phát huy những kết quả đạt được, làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân nhất là trong đợt tổng kết công tác cuối năm. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, phục vụ tốt các yêu cầu công tác thường xuyên và đột xuất Công an tỉnh; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đổi mới nội dung, hình thức công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên kịp thời CBCS lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu phục vụ Nhân dân; triển khai tốt các hoạt động, công tác chuyên môn để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn nữa.

Nga Nguyễn - Anh Cường