Cải cách hành chính

Tích hợp tiện ích Căn cước công dân vào phòng, chống dịch COVID-19

Tích hợp tiện ích Căn cước công dân vào phòng, chống dịch COVID-19

Hiện nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đang triển khai các ứng dụng, tiện ích trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip, phục vụ người dân thực hiện các thủ tục, giao dịch được thuận tiện, đồng thời mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.


Thông báo tiếp tục thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Công an Hồng Lĩnh, Nghi Xuân

Thông báo tiếp tục thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Công an Hồng Lĩnh, Nghi Xuân

Về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa.


Triển khai tổng thể cải cách hành chính Nhà nước

Triển khai tổng thể cải cách hành chính Nhà nước

Nắm vững nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.


Công an Thạch Hà ứng dụng CSDLQG về dân cư trong phòng, chống dịch Covid 19

Công an Thạch Hà ứng dụng CSDLQG về dân cư trong phòng, chống dịch Covid 19

Công an huyện Thạch Hà đang triển khai phầm mềm khai báo y tế kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc truy vết, quản lý di biến động của người ra vào các chốt kiểm soát dịch bệnh.


Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.


Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đơn giải hóa một số thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân

Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đơn giải hóa một số thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân

Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đề xuất nâng cấp mức độ dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thiểu tối đa thời gian, công sức, chi phí đi lại để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.


Công an Hà Tĩnh triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch

Công an Hà Tĩnh triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch

Ngày 14/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai, thực hiện phần mềm “quản lý di biến động công dân vùng dịch” của Bộ Công an tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.


Ứng dụng Công nghệ thông tin trong xây dựng Chính phủ điện tử

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong xây dựng Chính phủ điện tử

Kết quả triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trong Công an tỉnh Hà Tĩnh nhằm góp phần đẩy mạnh sự phát triển của Chính phủ điện tử trong thời gian tới.