Lấy ý kiến về dự thảo văn bản pháp luật

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Hoàn thiện pháp luật theo hướng tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cần thiết.


Huấn luyện, diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty TNHH UP Hà Tĩnh

Huấn luyện, diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty TNHH UP Hà Tĩnh

Vừa qua, Công ty TNHH UP Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cán bộ, công nhân viên và học tập, thực tập phương án chữa cháy và CNCH.


Quán triệt những quy định mới về công tác thanh tra CAND năm 2022

Quán triệt những quy định mới về công tác thanh tra CAND năm 2022

Sáng 21/1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các địa phương tập huấn công tác thanh tra CAND năm 2022 để triển khai các chuyên đề thanh tra diện rộng do Bộ chỉ đạo, quán triệt, phổ biến những quy định mới của pháp luật và giải đáp những vướng mắc của Công an các đơn vị, địa phương về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND.


Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho CB-CNV Nhà máy điện mặt trời

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho CB-CNV Nhà máy điện mặt trời

Vừa qua Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng phối hợp với phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho cán bộ nhân viên nhà máy


Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho CBCN viên, giáo viên Trường THPT Lê Quảng Chí

Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho CBCN viên, giáo viên Trường THPT Lê Quảng Chí

Nhằm tăng cường công tác PCCC dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trường THPT Lê Quảng Chí phối hợp với Phòng Cánh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng về công tác PCCC&CNCH.


Tăng cường các biện pháp PCCC cho CB - CNV và tiểu thương chợ TP Hà Tĩnh

Tăng cường các biện pháp PCCC cho CB - CNV và tiểu thương chợ TP Hà Tĩnh

Nhằm góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình kinh doanh dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Ban quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cán bộ công, công nhân viên và các hộ kinh doanh trong khu vực chợ TP Hà Tĩnh.


Triển khai các văn bản pháp luật mới kể từ ngày 01/1/2022

Triển khai các văn bản pháp luật mới kể từ ngày 01/1/2022

Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ mới ban hành có liên quan đến an ninh, trật tự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022


Một số Luật có liên quan đến đến lĩnh vực công tác Công an có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022

Một số Luật có liên quan đến đến lĩnh vực công tác Công an có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 67/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020; Luật Phòng, chống ma tuý (Luật số 73/2021/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, là 02 Luật có liên quan đến lĩnh vực công tác công an, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.