Tin hoạt động

Đại hội chi bộ Phòng Kỹ thuật hình sự lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội chi bộ Phòng Kỹ thuật hình sự lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 8/5, chi bộ phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự và chỉ đạo Đại hội.


Đại hội Đảng bộ Phòng Hậu cần lần thứ VII

Đại hội Đảng bộ Phòng Hậu cần lần thứ VII

Sáng ngày 8/5, Đảng bộ Phòng Hậu cần tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – UVBTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng PX03.


Chi bộ Phòng An ninh đối ngoại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ Phòng An ninh đối ngoại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 7/5, Chi bộ Phòng An ninh đối ngoại tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí đại diện Phòng PX03.


Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 7/5, Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Phòng PX03, PV01, PX01 Công an tỉnh.


Chi bộ Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 7/5, Chi bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.


Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 7/5, Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Phòng PX03, PV01, PX01 Công an tỉnh.


Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 7/5, Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Phòng PX03, PV01, PX01 Công an tỉnh.


Đảng bộ Công an huyện Vũ Quang tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Công an huyện Vũ Quang tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 4/5, Đảng bộ Công an huyện Vũ Quang đã tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 -2025. Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Phòng PX03 Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Huyện ủy Vũ Quang.