Tin hoạt động

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần vào thành công Đại hội đảng.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần vào thành công Đại hội đảng.

Giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, là một mặt công tác cơ bản của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp và là hoạt động nhằm bảo vệ, phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh nói riêng. Với ý nghĩa đó, trong thời gian qua Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở, chi bội tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cấp ủy, đảng viên và CBCS , góp phần tổ chức thành công Đại hội các cấp


Những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh chính trị nội bộ Hà Tĩnh

Những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh chính trị nội bộ Hà Tĩnh

Năm 2020, lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp xác minh làm rõ 51 cá nhân thu thập, đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội...


Làm tốt công tác tham mưu hướng dẫn tổ chức Đại hội đảng các cấp trong CAND

Làm tốt công tác tham mưu hướng dẫn tổ chức Đại hội đảng các cấp trong CAND

Thời gian qua, Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trong CAND tổ chức đại hội, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng...


Bộ Công an thực hiện 6 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Công an thực hiện 6 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm CBCS nếu có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở các hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp


Giao ban Cơ quan Cảnh sát điều tra 4 tháng đầu năm 2020

Giao ban Cơ quan Cảnh sát điều tra 4 tháng đầu năm 2020

Chiều 8/5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị Giao ban Cơ quan Cảnh sát điều tra 4 tháng đầu năm 2020. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tham dự và chỉ đạo hội nghị.


Đại hội Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ VII

Đại hội Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ VII

Chiều ngày 8/5, Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng PX03.


Đại hội phòng Kỹ thuật hình sự lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội phòng Kỹ thuật hình sự lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 8/5, chi bộ phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự và chỉ đạo Đại hội.


Đại hội chi bộ Phòng Kỹ thuật hình sự lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội chi bộ Phòng Kỹ thuật hình sự lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 8/5, chi bộ phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự và chỉ đạo Đại hội.