Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm gồm những đối tượng nào?


Công tác giám sát trong Đảng

Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ tiến hành công tác giám sát như thế nào?


Nghiệp vụ công tác kiểm tra

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ tiến hành công tác kiểm tra như thế nào?


Xử lý kỷ luật đảng viên

Đảng bộ Công an huyện hỏi: Chi bộ A ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đảng viên B (là đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy C. Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy C nhận thấy Chi bộ A xử lý không đúng với mức độ vi phạm của đảng viên B. Vậy Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy C phải thực hiện như thế nào?


Thi hành kỷ luật Đảng

Đảng viên A đang đi học cao cấp lí luận chính trị nên chuyển sinh hoạt tạm thời đến chi bộ lớp thuộc Đảng ủy nhà trường. Trong quá trình học, đảng viên A vi phạm đến mức phải kỷ luật khai trừ. Vậy, trong trường hợp này, thẩm quyền kỷ luật là của tổ chức đảng nào?


Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Chi bộ cơ sở hỏi: Chi ủy có phải là đối tượng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra cấp trên không?


Thi hành kỷ luật đảng viên

Đảng ủy bộ phận hỏi: Đảng ủy bộ phận có thẩm quyền gì trong việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm?


Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở hỏi: Ủy ban kiểm tra phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của đảng viên bằng cách nào?