Công an tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Công an tỉnh Hà Tĩnh
Danh sách 155 thủ tục hành chính
  • Phòng Tổ chức cán bộ
STT Tiêu đề Mức độ
1 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 1
3 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 1
4 Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 1
5 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 1
6 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc Thủ tục hành chính cấp độ 1
7 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) Thủ tục hành chính cấp độ 1
8 Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương Thủ tục hành chính cấp độ 1
9 Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 1
10 Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ
11 Cấp "Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí" cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ
12 Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ
13 Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ
14 Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ
15 Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ
16 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ
17 Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ
18 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ
19 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ
20 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ
21 Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ
  • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tiêu đề Mức độ
1 Đăng ký mẫu con dấu mới Thủ tục hành chính cấp độ 3
2 Đăng ký lại mẫu con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 3
3 Đăng ký thêm con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 3
4 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Thủ tục hành chính cấp độ 3
5 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 3
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1) Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
17 Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
18 Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
19 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
20 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
21 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
22 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
23 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
24 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
25 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
26 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
27 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
28 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
29 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
30 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
31 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
32 Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
33 Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
34 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
35 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
36 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
37 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
38 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
39 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
40 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
41 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
42 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
43 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
STT Tiêu đề Mức độ
1 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Thủ tục hành chính cấp độ 3
2 Cấp hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 3
3 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 3
4 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 3
5 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Trình báo mất hộ chiếu Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực Thủ tục hành chính cấp độ 2
17 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
18 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 1
19 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 1
20 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 1
21 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 1
  • Công an xã
STT Tiêu đề Mức độ
1 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Tách sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Cấp đổi sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Cấp lại sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Xóa đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Thủ tục hành chính cấp độ 2
17 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Thủ tục hành chính cấp độ 2
18 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Thủ tục hành chính cấp độ 2
19 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Thủ tục hành chính cấp độ 2
20 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH
STT Tiêu đề Mức độ
1 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Thủ tục hành chính cấp độ 1
2 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 1
4 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 1
10 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 1
12 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 1
13 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Thủ tục hành chính cấp độ 1
14 Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Công an cấp huyện
STT Tiêu đề Mức độ
1 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Tách sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Cấp đổi sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Cấp lại sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
17 Xóa đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
18 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
19 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Thủ tục hành chính cấp độ 2
20 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
21 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
22 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Phòng Cảnh sát giao thông
  • Phòng Thanh tra
  • Phòng Tham mưu
STT Tiêu đề Mức độ
1 Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính Thủ tục hành chính cấp độ 2