Công an tỉnh Hà Tĩnh

Cổng thông tin điện tử

Công an tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc

Đại tá Võ Trọng Hải

Năm sinh: 

Dân tộc: 

Quê quán: 

Chức vụ: 

 

 

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm

Năm sinh: 

Dân tộc: 

Quê quán: 

Chức vụ: 

 

 

Đại tá Nguyễn Tiến Nam

Năm sinh: 

Dân tộc: 

Quê quán: 

Chức vụ: 

 

 

Đại tá Đặng Hoài Sơn

Năm sinh: 

Dân tộc: 

Quê quán: 

Chức vụ: 

 

 

Đại tá Nguyễn Đình Thừa

Năm sinh: 

Dân tộc: 

Quê quán: 

Chức vụ: 

 
Thông tin hữu ích
  • THANH TRA: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • TRỰC BAN: 069.29 26 112
  • TRỰC BAN HÌNH SỰ: 069.29 28 312
  • QL XUẤT NHẬP CẢNH: 069.29 28 672
  • - Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng.

  • - Nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Thống kê truy cập
Thống kê: 103.304
Online: 16