Xem ISO

Tên thủ tục Gia hạn tạm trú
Nội dung   5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 
5.1 Điều kiện thực hiện TTHC
   1. Cơ quan, tổ chức đề nghị gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài đã có hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, hồ sơ gồm:
- Bản sao chứng thực giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập cơ quan, tổ chức.
- Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (mẫu NA16)
   2. Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ, có thị thực (trừ trường hợp miễn thị thực), chứng nhận tạm trú do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp còn thời hạn, đang cư trú tại Việt Nam và không thuộc diện không thuộc diện “tạm hoãn xuất cảnh”.
   3. Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước đề nghị gia hạn tạm trú cho ông, bà, cha, mẹ của vợ hoặc chồng; vợ, chồng, con, anh, chị em ruột là người nước ngoài vào Việt Nam thăm (xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ)
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
     Tờ khai đề nghị cấp thị thực và gia hạn tạm trú (mẫu NA5). x  
     Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài x  
5.3 Số lượng hồ sơ
   01 (một) bộ
5.4 Thời gian xử lý
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh
5.6 Lệ phí
   10 USD
5.7

Quy trình xử lý công việc

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/
Kết quả
B1    Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định;
Nộp hồ sơ: Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh nộp hồ sơ tại trụ sở làm việc của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.
 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân   Theo mục 5.2
B2       Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
   - Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì nhập thông tin hồ sơ vào máy tính, in giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp và yêu cầu nộp phí cho cán bộ thu phí. Cán bộ thu phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.
   - Trường hợp hồ sơ: Đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng thông tin khai chưa đầy đủ, chưa chính xác, không theo mẫu quy định hoặc thiếu giấy tờ liên quan thì chưa tiếp nhận ngay, hướng dẫn, giải thích rõ cho cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân để bổ sung. Nếu hồ sơ không đủ tiêu chuẩn hoặc điều kiện thì báo cáo xin ý kiến lãnh đạo phòng từ chối tiếp nhận.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân


Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Phòng QLXNC
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)
 
- BM01- Giấy biên nhận
- Biên lai thu lệ phí.
B3
   Chuyển hồ sơ cho bộ phận xử lý
 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Phòng QLXNC Cuối giờ buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày làm việc Danh sách bàn giao hồ sơ
B4    Thẩm định hồ sơ: Kiểm tra tính xác thực của hồ sơ:
- Kiểm tra một lần nữa thủ tục hành chính của hồ sơ và tính hợp lệ của hộ chiếu, thị thực, chứng nhận tạm trú, dấu kiểm chứng nhập cảnh … để tiến hành xử lý hồ sơ cho phù hợp.
- Nhập máy tính, kiểm tra nhân sự đối với hồ sơ hợp lệ.
- In báo cáo đề xuất đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn tạm trú cho NNN


Bộ phận xử lý hồ sơ thuộc Phòng QLXNC


 
Không quá 1/2 ngàyKhông quá 2,5 ngày
Danh sách người đủ điều kiện cấp
gia hạn tạm trú
B5    Trình lãnh đạo phê duyệt:
   Lãnh đạo Phòng được giao quyền duyệt hồ sơ phải ghi ý kiến trực tiếp vào báo cáo đề xuất, ký xác nhận đủ điều kiện gia hạn tạm trú (nếu đủ điều kiện). Nếu có ý kiến khác với nội dung đề xuất phải ghi rõ ý kiến để cán bộ thực hiện.
      Xử lý hồ sơ sau khi được phê duyệt: Bổ sung theo chương trình máy tính các trường hợp lãnh đạo có thẩm quyền duyệt “đồng ý đề xuất” hoặc “không đồng ý đề xuất”; triển khai thực hiện ý kiến phê duyệt khác của lãnh đạo có thẩm quyền (nếu có)

Lãnh đạo Phòng QLXNC 

Không quá 1/2 ngày
 

- Văn bản đề nghị bổ sung


- Danh sách người đủ điều kiện cấp gia hạn tạm trú
B6       - Sau khi hồ sơ đã được lãnh đạo duyệt gia hạn tạm trú, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ chuyển hồ sơ cho bộ phận đóng dấu gia hạn tạm trú, dấu lệ phí 10 USD
   - Trên cơ sở dữ liệu đã nhập, bổ sung vào máy tính, kiểm tra thực hiện đóng dấu gia hạn tạm trú
   - Trình lãnh đạo ký gia hạn tạm trú.
Bộ phận xử lý Phòng QLXNC Không quá 01 ngày  
B6
   Nhận bàn giao Hộ chiếu và các giấy tờ liên quan, văn bản thông báo, giải thích, trả lời
Bộ phận trả kết quả, Phòng QLXNC Các ngày làm việc trong tuần     Hộ chiếu
  
B7    Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bộ phận trả kết quả, Phòng QLXNC    Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ )
 
   Văn bản thông báo không đồng ý gia hạn tạm trú
B8    Thống kê và theo dõi Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, Phòng QLXNC
 
   - BM03 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
   - BM04 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Lưu ý    - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc - BM02 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.
   - Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
   - Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
5.8 Cơ sở pháp lý
   - Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
   - Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
   - Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú tại Việt Nam.
             

6. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 BM01 Mẫu Giấy biên nhận
2 BM02 Phiếu theo dõi quá trình xử lý công viêc
3 BM03 Mẫu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
4 BM04 Mẫu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
5 Một số mẫu biểu khác
   7. HỒ SƠ  LƯU
Hồ sơ đề nghị gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại Việt Nam gồm những thành phần sau:
 
TT Hồ sơ lưu
1 Hồ sơ gia hạn tạm trú
2 Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
3 Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
3 Các hồ sơ khác có liên quan
Hồ sơ lưu tại Phòng QLXNC theo chế độ hồ sơ hiện hành của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh.