Công an huyện Can Lộc đến tận nhà cấp CMND cho công dân  

Thực hiện “Ngày thứ 7 vì Nhân dân phục vụ”, vừa qua, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã trực tiếp đến tận nhà những người già yếu, neo đơn, người tàn tật để làm các thủ tục về cấp đổi, cấp mới CMND.


Cấp CMND tại nhà cho bà Nguyễn Thị Điu, 98 tuổi, trú tại xã Phú Lộc
 
Trước đó, Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức rà soát, lập danh sách công dân thuộc diện cấp đổi CMND, đặc biệt là đối tượng già cả, neo đơn, khuyết tật, ốm đau lâu dài cần được hỗ trợ làm thủ tục...

Vào tận thôn xóm để CMND

 
Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, trong ngày 14/3 Công an huyện Can Lộc đã hỗ trợ 20 trường hợp người già, người khuyết tật trên địa bàn thực hiện cấp mới, cấp đổi CMND tại nhà.

Cấp đổi CMND cho anh Nguyễn Sỹ Lương, người tàn tộc ở xã Phú Lộc 

 
Nhờ đó, đã giúp người dân giải quyết nhu cầu bức thiết trong việc giải quyết cấp đổi CMND  cho người dân để làm thủ tục bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và hưởng các quyền lợi của công dân theo quy định của pháp luật.
 

Anh Đức