7 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã ở Can Lộc

Công an huyện Can Lộc vừa công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc điều động 7 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn huyện.


Theo đó, Thượng uý Đặng Đình Công - Cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Trung uý Đặng Văn Đồng - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Đại uý Lê Công Hưng - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, lần lượt đảm nhiệm chức vụ trưởng, phó và công an viên thường trực xã Sơn Lộc.

Thiếu úy Đậu Xuân Hải - cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Trung úy Ngô Đức Tuấn - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Thiếu uý Đặng Bá Anh - cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế - ma tuý, Trung uý Hoàng Công Tuấn - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc lần lượt đảm nhiệm chức vụ công an viên thường trực các xã: Thường Nga, Phú Lộc, Thượng Lộc và Thuần Thiện.

Đến nay, đã có 24 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã tại 8/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Can Lộc.

theo Báo Hà Tĩnh