Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh kiểm điểm công tác năm 2021

Sáng ngày 23/12 Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban nội chính, Ban Tổ chức, Ban dân vận; Ban Tuyên giáo; Ủy Ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh.


Toàn cảnh Hội nghị
Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã nghiêm túc tự kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 với các nội dung đánh giá trên các lĩnh vực như: Về Công tác điều hành chỉ đạo, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo ANTT. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các mặt như: thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở  đảng và công tác đảng viên, công tác tổ chức cán bộ, công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, công tác hậu cần - kỷ thuật; công tác cải cách hành chính, pháp chế, đối ngoại; công tác phòng chống dịch covid-19; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết quả lãnh đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật Đảng. Những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân trên từng lĩnh vực, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh, chù trì hội nghị
Theo đó, trong năm 2021 Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên về công tác đảm bảo ANTT. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư và các kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo ANTT, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối và tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng thời Đảng ủy Công an tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã tập trung lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các nghiệp vụ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch…góp phần đảm bảo An ninh biên giới, tuyến biển, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, nội bộ; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội... Đấu tranh có hiệu quả với  các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT, phòng chóng cháy nổ.…Đã điều tra, khám phá 348 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt xoá 26 ổ, nhóm tội phạm. Đã thụ lý giải quyết 786 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đã khởi tố 737 vụ, 1.391 bị can, bắt và vận động đầu thứ 33 đối tượng truy nã, giải quyết hàng trăm vụ việc xẩy ra tại địa bàn cơ sở, không để phức tạp nãy sinh…Góp phẩn giữ An ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn. Đặc biệt, trong năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, phát huy vai trò của lực lượng trên tuyến đầu Công an tỉnh đã chủ động tham mưu và triển khai nhiều giải pháp, huy động, tập trung tối đa lực lượng Công an các cấp triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Hà tĩnh ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất…

 Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh kiểm điểm tập thể Đảng uỷ Công an tỉnh trong năm 2021
Tại hội nghị các đại biểu và các đồng chí trong Ban thường vụ đã đóng góp ý kiến, đánh giá những mặt được, chưa được trong công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT và đưa ra các giải pháp sát với tình hình thực tế trên từng lĩnh vực để triển khai thực hiện trọng thời gian tới.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nổ lực, đoàn kết, thống nhất của lực lượng Công an trong thời gian qua, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó lực lượng Công an làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu kịp thời các giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phức tạp nãy sinh; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý trên địa bàn; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng… Trước yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, đồng chí Chủ tịch tỉnh chỉ đạo Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, làm tốt công tác tuyền truyền các chủ trương, đường lối của cấp trên; chú trọng công tác xây dựng lực lượng trong đó tập trung đào tạo CBCS chuyên sâu về nghiệp vụ, bố trí CBCS đúng năng lực sở trường để phát huy hiệu quả trong công tác, tăng cường lực lượng hướng về cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT; làm tốt công tác bảo vệ nội bộ. Tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm khai thác tài nguyên khoáng sản, tại tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới…giữ vững ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Các Ban ngành, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng tham dự hội nghị
 

Nga Nguyễn - Anh Cường