Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thông báo kết quả kiểm tra đối với đơn vị Công an huyện Can Lộc

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, ngày 10/11/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng đoàn đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an huyện Can Lộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng uỷ Công an huyện Can Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đảng uỷ đã kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố.
 

Toàn cảnh hội nghị
Đã tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ công an các xã, thị trấn; đội ngũ Điều tra viên của đơn vị hiện nay cơ bản đủ về số lượng. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được đơn vị thực hiện đúng quy định; không để quá thời hạn điều tra; trong mốc kiểm tra, kết quả giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố của đơn vị đạt kết quả cao. Công tác quản lý, lập, đăng ký, lưu trữ hồ sơ đơn vị thực hiện đúng quy định.
Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
 

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Trưởng đoàn kiểm tra kết luận tại hội nghị
Kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an huyện Can Lộc đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát toàn diện, sâu sát, hiệu quả các mặt công tác của đơn vị; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian tới./.

Xuân Quang - Duy Đạt