Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Sáng ngày 4/12, Công an tỉnh đã tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 12 năm 2023 và trao tặng Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Tham dự lễ chào cờ có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Trong tháng 11, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của lãnh đạo Công an tỉnh về các mặt công tác Công an, đảm bảo ANTT, TTATGT bằng phương pháp, cách làm mới, quyết liệt, hiệu quả, tạo được sự đồng tình, ủng hộ cao của Nhân dân, đồng thời phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT.


Đồng chí Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ chào cờ

Tại lễ chào cờ tại 2 trụ sở Công an tỉnh, Đại tá Phạm Thanh Phương và Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen, Giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.


Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự lễ chào cờ tại Trụ sở Khối Cảnh sát


Đại tá Phạm Thanh Phương, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó giám đốc Công an an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nhung Quang