Các sở, ngành, địa phương cần quyết liệt trong triển khai thực hiện đề án 06

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nhằm đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện tháng 4/2022, triển khai nhiệm vụ thời gian tới đối với các nhiệm vụ của Đề án đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án 06) diễn ra sáng ngày 10/5. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Về phía Công an tỉnh có Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng chức năng liên quan dự hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

 
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thời gian qua thực hiện đề án 06, Công an tỉnh phối hợp với các ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện với lộ trình cụ thể; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ về Đề án và những tiện ích, quyền lợi được thụ hưởng.


Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng Phòng QLHC về TTXH báo cáo kết quả thực hiện đề án 06 
 
Công an tỉnh và các ngành liên quan đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; thực hiện thành công kết nối, chia sẻ trên môi trường thử nghiệm giữa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
 
Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Đến nay, đã hoàn thành tích hợp 20/25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng dịch vụ công quốc gia; cấp tài khoản định danh điện tử cho 47.024 công dân và bước đầu triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip. Đặc biệt, hiện nay tỉnh đã triển khai kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 8 bộ, ngành Trung ương.
 

Lãnh đạo Sở Thông tin  và Truyền thông phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

 
Tại cuộc họp, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã phân tích, làm rõ kết quả đạt được cũng như một số khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện các nhóm nhiệm vụ theo Đề án 06 đặt ra; đồng thời nêu lên các giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả đề án trong thời gian tới.
 

 Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

 
Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh : Sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phát triển thành nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối trên toàn quốc, đây là đề án liên quan trực tiếp đến lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp; Vì vậy yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần vào cuộc quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong triển khai các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Trước mắt, cần thành lập các tổ giúp việc chuyên ngành của từng địa phương, đơn vị; giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai các nội dung của đề án và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu : Để triển khai đề án hiệu quả, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án tới tận người dân, doanh nghiệp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên trong Tổ công tác và Tổ giúp việc thực hiện đề án 06 từ xã đến tỉnh; có giải pháp quyết liệt sớm hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng dịch vụ công quốc gia./

Sỹ Quý