Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Cán bộ chiến sỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Vừa qua, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng Cảnh sát cơ động đã phát động phong trào trong toàn thể cán bộ chiến sỹ cùng tham gia nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh chính trị nội bộ nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Để có thêm động lực và nguồn lực giúp đội ngũ cán bộ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng Cảnh sát cơ động kêu gọi cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc tùy theo khả năng của mình hãy nhắn tin ủng hộ nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID - 19.
Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 
Cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhắn tin với cú pháp CV n gửi 1407. Mỗi tin nhắn sẽ đóng góp 20.000 đồng nhân n lần (trong đó n giới hạn từ 1 đến 100). Người nhắn có thể gọi điện thoại 19001530 để nhận được hỗ trợ hoặc truy cập Website Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400.vn.
Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc vận động sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, bao gồm hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết để bảo vệ thầy thuốc và các chiến sĩ công an, bộ đội, cơ quan báo chí trực tiếp tiếp xúc với người mắc bệnh; hỗ trợ người bệnh nhiễm và nghi nhiễm phải cách ly để phòng, chống dịch bệnh
Với tình hình diễn biến dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, số lượng người bị cách ly tập trung, cách ly tại nhà và cần theo dõi từ vùng dịch trở về cùng những người liên quan sẽ còn gia tăng.

Công Giáp