Công an Can Lộc: Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ

Chiều ngày 17/3, Công an huyện Can Lộc công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh về điều động 30 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại 10 xã trên địa bàn. Như vậy, 100% các xã, thị trấn ở huyện Can Lộc đã “phủ kín” Công an chính quy.

Đại tá Trần Sinh Tố - Trưởng Công an huyện trao quyết định cho các đồng chí Công an chính quy về công tác tại thị trấn Đồng Lộc
 
Theo đó, Thượng úy Nguyễn Văn Hòa – Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính, Trung úy Hoàng Bá Thảo, Trung úy Trần Anh Tuấn lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Trưởng và Công an viên thường trực thị trấn Đồng Lộc.
Thượng úy Lê Sỹ Bảo Lộc – Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Đại úy Trần Đình Thắng, Trung úy Hồ Huy Hưng lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó trưởng và Công an viên thường trực xã Khánh Vĩnh Yên.
Thượng úy Lê Viết Thông – Cán bộ Công an thị xã Hồng Lĩnh, Thượng úy Thái Cao Cường, Đại úy Phan Văn Chín lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Trưởng và Công an viên thường trực xã Vượng Lộc.
Thượng tá Dương Anh Hùng, Phó Trưởng Công an huyện và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương trao quyết định, tặng hoa cho các đồng chí được điều động về công tác tại xã Xuân Lộc

Thượng úy Lê Thanh Hòa – Cán bộ Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Trung úy Nguyễn Bá Nhật, Thiếu úy Nguyễn Đặng Quý lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó trưởng và Công an viên thường trực xã Xuân Lộc.
Đại úy Nguyễn Minh Thiên – Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Thượng úy Đặng Văn Hoàng, Thượng úy Lê Văn Quyết lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó trưởng và Công an viên thường trực xã Quang Lộc.
Đại úy Lê Doãn Quý – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Thiếu tá Phan Như Bá, Trung úy Nguyễn Quốc Hùng lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó trưởng và Công an viên thường trực xã Mỹ Lộc.
Thượng úy Võ Khắc Tuấn – Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Trung úy Trần Văn Tuyển, Thượng úy Bùi Quang Anh lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó trưởng và Công an viên thường trực xã Gia Hanh.
Thiếu tá Đào Duy Duyên – Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Thượng úy Trần Hoàng Long, Thiếu úy Đặng Công Quốc lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Trưởng và Công an viên thường trực xã Trung Lộc.

Đại tá Trần Sinh Tố yêu cầu các đồng chí được điều động không ngừng nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thượng úy Nguyễn Trung Thông – Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Trung úy Ngô Minh Hiền, Trung úy Đinh Nho Thức lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó trưởng và Công an viên thường trực xã Thanh Lộc.
Thượng úy Phạm Thế Dũng – Phó Đội trưởng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Trung úy Nguyễn Tiến Quân, Trung úy Hồ Sỹ Chúc lần lượt đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó trưởng và Công an viên thường trực xã Tùng Lộc.     
Như vậy, đến nay 18/18 xã, thị trấn của huyện Can Lộc đều đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

CACL