Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Chấm thi cuộc thi tìm hiểu pháp luật căn cước, định danh và xác thực điện tử

Chiều ngày 8/7, Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam tổ chức chấm thi chung khảo cấp tỉnh và lựa chọn bài thi tham gia dự thi cấp Bộ.


Cuộc thi tìm hiểu pháp luật căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam dưới hình thức viết được tổ chức thành 2 vòng thi, nội dung thi liên quan đến các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội thông qua và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

Vòng 1, các tập thể, cá nhân gửi bài thi về Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh. Các bài thi đạt giải cao sẽ được tham gia vòng 2 tổ chức tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an chấm thi và tổ chức trao giải trước ngày 2/9/2024.

Trải qua 2 tháng phát động cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 100 tác phẩm dự thi. Có nhiều bài thi chất lượng, bám sát mục đích, yêu cầu của cuộc thi, được Ban Giám khảo đánh giá cao.

Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tìm hiểu các quy định của pháp luật về Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, định danh và xác thực điện tử. Phát huy tiện ích của ứng dụng VNeID thực sự trở thành công cụ số thiết thực của người dân để hưởng ứng, nghiên cứu, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an.

Hồng Nhung