Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 12/5/2020, Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam - UVBTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Đảng công tác chính trị.


Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thường xuyên phối hợp, tham mưu với cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan , đơn vị, trường học, doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng nên đã phòng ngừa, ngăn chặn không để các thế lực thù địch, phản động thâm nhập nội bộ, tác động, lôi kéo cán bộ, đảng viên. Đã tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đản an ninh, an toàn tuyệt đối cho 227 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh; 123 sự kiện chính trị, văn hoá, hội nghị quốc tế tại Hà Tĩnh. Chủ động tham mưu, phối hợp cấp uỷ, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan ban ngành thuộc lĩnh vực phụ trách tổ chức hơn 70 cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động của hàng trăm cơ sở tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực văn hoá, báo chí, in ấn, xuất bản, giáo dục, y tế... xử phạt 350 triệu đồng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về An ninh chính trị nội bộ và an ninh trên các lĩnh vực phụ trách, an ninh mạng.

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phối hợp với lực lượng chức năng định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bóp méo sự thật gây chia rẽ nội bộ, khối đại đoàn kết dân tộc; phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hội, nhóm trên không gian mạng có âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt là tiếp tục đổi mới các mặt công tác, tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Nam biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Phòng an ninh chính trị nội bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời chỉ đạo, Chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.
 


Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Công Mạnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 05 đồng chí.

 

HP