Chi bộ Phòng An ninh đối ngoại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 7/5, Chi bộ Phòng An ninh đối ngoại tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí đại diện Phòng PX03.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Cấp ủy và cán bộ, đảng viên luôn đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, hành động quyết liệt với chức trách, nhiệm vụ được giao, đã lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên các mặt công tác chuyên môn, công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng góp phần bảo vệ ANQG và TTATXH.

Đại biểu tham dự đại hội
 
Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng, quý, năm và sinh hoạt các chuyên đề liên quan, tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng của dân tộc.

Đại tá Nguyễn Trọng Tranh - Bí thư Chi bộ Phòng An ninh đối ngoại thông qua báo cáo
Tăng cường công tác quản lý đảng viên về thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng; tập trung thưc hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại Chi bộ, phân loại Cấp ủy và đảng viên được thực hiện khách quan. Hàng năm, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 15 – 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung lực lượng phối hợp hiệu quả với các Phòng, ban nghiệp vụ Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới. 
Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chi bộ Phòng An ninh đối ngoại đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.
Đại hội đã kiểm điểm và làm rõ những tồn tại, khuyết điểm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ định hướng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu 4 đồng chí vào Ban chấp hành Chi bộ Phòng An ninh đối ngoại lần thứ VIII - nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

HỒNG NHUNG - SỸ QUÝ