Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 7/5, Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Phòng PX03, PV01, PX01 Công an tỉnh.

 Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ đã tổ chức phố biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên.  Chủ động nắm và giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Cung cấp thông tin kịp thời, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về tình hình, nhiệm vụ công tác kỹ thuật nghiệp vụ, những khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến nhiệm vụ đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.


Đại biểu tham dự hội nghị

Chi bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt Chi bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên về thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng; tập trung thưc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung lực lượng phối hợp hiệu quả với các Phòng, ban nghiệp vụ Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại Chi bộ, phân loại Cấp ủy và đảng viên được thực hiện khách quan. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ 2 năm đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, đơn vị có 2 năm đạt danh hiệu Quyết thắng, vinh dự được nhận 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Bằng khen của Cục An ninh, 5 Bằng khen của UBND tỉnh, 10 Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.
 

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà  Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tích cực phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và đẩy lùi tệ nạn xã hội…
Trong không khí dân chủ, tập trung trí tuệ cao, đại hội đã kiểm điểm và làm rõ những tồn tại, khuyết điểm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ định hướng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ lần thứ VIII - nhiệm kỳ 2020 – 2025.

HÙNG - NHUNG