Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Chủ động làm tốt công tác phòng chống bão lụt trên địa bàn

Đó là chỉ đạo của Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh tại buổi làm việc với Công an huyện Hương Khê vào sáng 18/10. Đi cùng đoàn có lãnh đạo các phòng Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Hương Khê chủ động công tác phòng chống với phương châm 4 tại chỗ. Khi xảy ra thiên tai thì Công an phải xung kích, làm tốt làm tốt công tác tham mưu huy động toàn dân phòng chống bão lụt, nắm tình hình nhanh chóng kịp thời triển khai phương án.


Chủ động làm tốt cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo ANTT, không để đối tượng xấu lợi dụng để gây mất ANTT. Triển khai lực lượng 100% đảm bảo công tác phòng chống bão lụt, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Chủ động làm tốt công tác phòng chống bão lụt trong nội bộ, đảm bảo thông tin liên, những đồng chí gia đình hoàn cảnh khó khăn, để có phương án, kiểm tra phòng chống bão lụt trong gia đình. Phải làm tốt công tác phòng chống từ nội bộ. Cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng chống bão lụt, tìm kiểm cứu nạn, phải chủ động các phương án, đảm bảo an toàn tính mạng trong thực thi nhiệm vụ, vừa đảm bảo hiệu quả trong ứng cứu, bình tĩnh trong các tình huống. Rà soát các loại phương tiện phòng chống bão lụt, huy động phương tiện, lực lượng Công an tỉnh để phối hợp, ứng phó.
 

Tại buổi làm việc, đồng chí trưởng Công an huyện Hương Khê Thượng tá Phan Xuân Công đã báo cáo với đồng chí Giám đốc và các đồng chí trong đoàn về tình hình bão lụt và công tác phòng chống bão lụt của lực lượng Công an huyện.

Theo đó, Hương Khê hiện tại có 6 xã hiện ngập lụt cục bộ tại khu dân cư: Hương Đô, Hương Lâm, Hương Liên, Hương Giang, Hương Thủy, Điền Mỹ , một số tuyến đường Gia Phố xuống xã Hương Thủy; sạt lở ở Hương Xuân, Gia Phố. Công an huyện đã triển khai lực lượng. Công an đã làm tốt công tác cảnh báo, chủ động di dời tài sản Nhân dân, tại xã Điền Mỹ, Hương Đô đã giúp dân di dời tài sản. Mỗi xã bố trí 10 áo phao, phục vụ cứu hộ, cứu nạn, các dụng cụ phòng chống bão lụt cơ bản đáp ứng.
Một số điểm như xã Hương Liên, khu vực Gia Phố, tại Điền Mỹ triển khai phương án giúp dân. Tại Hương Trạch tiếp tục triển khai các mặt công tác giúp dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, học sinh chủ động công tác phòng chống bão lụt. Đảm bảo chế độ trực, chuẩn bị phương tiện để chủ động ứng phó. Các tổ công tác triển khai nhiệm vụ đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng cho lực lượng tham gia công tác.
 
Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão lụt tại địa bàn các xã Hương Đô, Lộc Yên, Gia Phố
 

Lý Cường