Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thành công tốt đẹp

Chiều ngày 5/12, Ban vận động về công tác chuẩn bị Đại hội thành lập Hội cựu Công an nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công tỉnh và Đại tá Trần Văn Lợi, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban vận động thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh dạo các phòng chức năng; Công an các huyện, thành phố, thị xã; thành viên Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh


Đại biểu tham dự hội nghị


Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Bình Nghĩa – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh thông qua báo cáo quá trình triển khai thành lập Hội và quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội và Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua báo cáo đề án nhân sự dự kiến tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra Hội cựu Công an nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028 và dự kiến nội dung chương trình tổ chức Đại hội như: thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, tài liệu Đại hội… và phân công cụ thể từng nội dung để các phòng chức năng của Công an tỉnh triển khai thực hiện.


Thượng tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghịTiếp đó, Ban Vận động thành lập Hội cựu Công an nhân dân tỉnh cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án nhân sự Hội cựu CAND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội, phương hướng hoạt động của Hội ...

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó giám đốc CAT phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, do đó, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, nhất là Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị và Phòng Hậu cần chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, để Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh được tổ chức thành công.
 

Sỹ Quý