Công an các đơn vị, địa phương vượt chỉ tiêu ngày về thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân

Tính đến ngày 18/3, toàn tỉnh thu nhận hơn 67.000 hồ sơ trên tổng số 1.149.122 hồ sơ. Riêng ngày 16/3 đã thu nhận 9.020 (đạt 107,4% chỉ tiêu ngày)Cùng với lực lượng Công an cả nước, thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã và đang nỗ lực thực hiện việc cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn. Theo kế hoạch Công an Hà Tĩnh sẽ hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử cho hơn 1.149.000 người dân trước ngày 1/7/2021. Với khối lượng công việc lớn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường cán bộ, chiến sĩ, trang thiết bị máy móc phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra.
 
 
Suốt tuần qua, nhiều CBCS trong toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh không nghỉ cả ngày thứ bảy, chủ nhật, và hằng ngày chia làm nhiều ca để về các địa bàn dân cư cấp CCCD cho người dân trên địa bàn. Để thuận lợi cho người dân trong việc cấp CCCD, Công an Hà Tĩnh thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và nhiều kênh thông tin của địa phương về thời gian, địa điểm, các thủ tục giấy tờ… cấp đổi CCCD. Theo đó, CBCS Công an Hà Tĩnh thực hiện việc cấp CCCD tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật). 
  
Theo đó có nhiều địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu ngày về thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân như: Công an huyện Thạch Hà (thu nhận 718/600 hồ sơ, đạt 119,7%), Công an huyện Cẩm Xuyên (thu nhận 706/600 hồ sơ, đạt 117,7%), Công an huyện Hương Khê (thu nhận 675/600 hồ sơ, đạt 112,5%), Công an huyện Kỳ Anh (thu nhận 673/600, đạt 112,2%), Công an thành phố Hà Tĩnh (thu nhận 670/600 hồ sơ, đạt 111,7%), Công an thị xã Kỳ Anh (thu nhận 639/600 hồ sơ, đạt 106,5%), Công an huyện Hương Sơn (thu nhận 631/600 hồ sơ, đạt 106,2%), Công an thị xã Hồng Lĩnh (thu nhận 631/600 hồ sơ, đạt 105,2%), Công an huyện Đức Thọ (thu nhận 628/600 hồ sơ, đạt 104,5%), Công an huyện Can Lộc (thu nhận 622/600, đạt 103,7%), Công an huyện Vũ Quang (thu nhận 605/600 hồ sơ, đạt 100,8%).
  
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian tới, bên cạnh việc triển khai nghiên cứu, nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm tình hình địa bàn gắn với việc xây dựng kế hoạch khoa học, chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, Công an Hà Tĩnh tiếp tục nghiên cứu, nắm vững về cơ cấu dân cư từng vùng, miền để sắp xếp, bố trí thời gian làm hợp lý, không để người dân chờ đợi quá lâu. Cùng với đó, tăng cường xuống cơ sở, nhất là các vùng sâu, vùng xa để kiểm tra, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng theo yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về ANTT, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

T.Ngà