Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Cảnh báo việc lợi dụng thông tin thẻ căn cước công dân vi phạm pháp luật

Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông tin đến cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên về lợi ích và tính bảo mật của thẻ CCCD gắn chip, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và thực hiện một số biện pháp phòng ngừa.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát văn bản về việc phòng ngừa hoạt động lợi dụng thông tin thẻ căn cước công dân vi phạm pháp luật, trong đó cho hay, vừa qua, lực lượng công an đã phát hiện vụ việc liên quan đến hoạt động thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái phép thông tin cá nhân của người khác.

Cụ thể: ngày 1/7/2022, Công an tỉnh Hà Giang phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có hoạt động thu thập, sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử của người khác để tạo lập tài khoản ngân hàng và tài khoản trên trang thương mại điện tử Amazon, sau đó thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép những tài khoản này.

Đó là một trong các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thông qua các thủ đoạn đánh cắp dữ liệu cá nhân, tạo lập tài khoản giả; thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác.

Để phòng ngừa hoạt động lợi dụng thông tin CCCD thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông tin đến cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên về lợi ích và tính bảo mật của thẻ CCCD gắn chip, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và thực hiện một số biện pháp phòng ngừa; phổ biến cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên không cung cấp hình ảnh thẻ CCCD cho tổ chức, cá nhân khi không chắc chắn về mục đích sử dụng, khả năng bảo vệ dữ liệu của tổ chức, các nhân đó.

Công an tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Báo Hà Tĩnh