Công an Hà Tĩnh: “Chạy đua” thời gian để thực hiện 2 dự án

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Công an tỉnh về triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD); những ngày qua, Công an địa phương đang tập tối đa lực lương, phương tiện, tận dụng “từng phút, từng giây” với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành cập nhật, điều chỉnh thông tin dân cư trên phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp 1,1 triệu thẻ Căn cước công dân cho người dân trong tỉnh, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ thời gian Bộ Công an giao.Công an Hà Tĩnh: đầu cả nước về thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh tin dân cư trên phần mềm
 

Công an Hà Tĩnh luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; là danh dự, trách nhiệm của lực lượng Công an Hà Tĩnh để tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả cao nhất. Về dự án Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an Hà Tĩnh là địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh tin dân cư trên phần mềm. Tính đến ngày 25/03/2021, Công an tỉnh đã hoàn thành 100% việc cập nhật, điều chỉnh số hồ sơ hộ khẩu thông tin dân cư trên phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, là địa phương, hoàn thành trước thời hạn Bộ Công an giao.
 

Làm hết việc không hết giờ để thu nhận hồ sơ cấp CCCD

Về Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, Công an các địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên tối đa lực lượng, phương tiện, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để tập trung thực hiện “chiến dịch” này. Tính từ đầu tháng 03/2021, thời điểm được Bộ Công an cấp 28 bộ thiết bị chuyên dụng (mỗi đơn vị 02 bộ thiết bị), Công an các đơn vị, địa phương đã có những chuyển biến tích cực, số hồ sơ thu nhận cấp CCCD không ngừng tăng nhanh từng ngày. Công an các đơn vị, địa phương đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sỹ, trong đó bố trí ít nhất 15 cán bộ, chiến sỹ/01 bộ thiết bị để liên tục thay ca thu nhận hồ sơ cấp CCCD với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, khi tổ chức thu nhận lưu động luôn tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cơ quan, ban cán sự thôn, tổ dân phố…; đồng thời, có phương án sắp xếp, bố trí địa điểm, trang thiết bị, cán bộ tiếp đón công dân, không để người dân chờ đợi quá lâu khi làm thủ tục cấp CCCD và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, đảm bảo “thần tốc” với nỗ lực cao nhất để hoàn thành đúng tiến độ Bộ Công an giao. Tính đến hết ngày 25/03/2021, toàn tỉnh đã thu nhận hơn 160.000 hồ sơ cấp CCCD, trong đó tất cả các địa phương đều hoàn thành chỉ tiêu ngày Bộ Công an giao, đặc biệt nhiều địa phương vượt chỉ tiêu ngày với số lượng hồ sơ thu nhận cao như: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Sơn, Hương Khê, Nghi Xuân, TP Hà Tĩnh. Công an Hà Tĩnh liên tục là địa phương đứng trong top 10 cả nước về thu nhận hồ sơ cấp CCCD trong ngày. Có được kết quả bước đầu nói trên, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

 
Công an Hà Tĩnh đang tập trung dồn toàn lực với sự quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành việc cấp 1,1 triệu thẻ CCCD, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Bộ Công an giao. Để cụ thể hóa và đảm bảo đúng tiến độ, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo; đồng thời, tiếp tục huy động cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ, bố trí, luôn phiên các ca hợp lý và các điều kiện đảm bảo khác để phát huy tối đa hiệu suất thu nhận cấp CCCD; tiếp tục thường xuyên tổ chức hội ý soát xét tiến độ giữa lãnh đạo Công an tỉnh với các đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện của từng đơn vị; kịp thời các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.
 

XUÂN ĐỒNG