Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ

Công tác cải cách hành chính được xác định là công việc xuyên suốt và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an trong năm 2022. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Công an Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác. Với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính”, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong Công an tỉnh đã luôn tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực hết mình trong công việc, hết lòng phục vụ lợi ích của người dân.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã tập trung quán triệt, triển khai các Chương trình, Kế hoạch của Bộ Công an liên quan đến công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân, cụ thể hóa bằng các Chương trình, Kế hoạch của Công an tỉnh và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các phường, xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Qua đó, công tác cải cách hành chính của Công an tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác cải cách hành chính được gắn liền với cải cách tư pháp và thực hiện các quy chế dân chủ trong Công an nhân dân, đồng thời được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cũng như trong công tác cải cách hành chính trong nội bộ lực lượng Công an Hà Tĩnh.
 

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh trao đổi tiện ích của chuyển đổi số

 
Tập trung triển khai thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chủ động tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công tác cải cách hành chính; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các phường, xã, thị trấn nhất là bộ phận giải quyết thủ tục hành chính làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân và các tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị được nâng cao; đội ngũ cán bộ, chiến sỹ ngày càng trưởng thành, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu.
Việc thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính được Công an tỉnh chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đúng quy định; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, chiến sỹ đã từng bước được quan tâm đầu tư; nơi tiếp dân được chỉnh trang, bảo đảm thoáng mát, sạch đẹp, trang trí đúng quy định và Điều lệnh Công an nhân dân; có bảng niêm yết công khai các quy định về trình tự, thủ tục, lệ phí, số điện thoại đường dây nóng và đặt hòm thư góp ý xây dựng đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
 

Công an huyện Đức Thọ nỗ lực thực hiện cao điểm "90 ngày đêm" hoàn thành chỉ tiêu Luật cư trú năm 2020

 
Công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính cũng được Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện trong nội bộ cơ quan và đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền lồng ghép với trong các buổi giao ban, sinh hoạt chuyên đề và trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; đăng tải tin, bài viết liên quan đến các quy định về thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của Công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong giải quyết thủ tục hành chính trên Fanpage, trang thông tin điện tử của Công an tỉnh.
 

Công an xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên hướng dẫn người dân cài đặt
tài khoản định danh điện tử, tài khoản VneID
 
Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cùng Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đang nỗ lực thực hiện Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030... Qua đó đã góp phần tích cực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 

Mô hình thí điểm về cải cách hành chính tại Công an cấp xã đối với Công an xã Lưu Vĩnh Sơn
, huyện Thạch Hà

 
Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Công an tỉnh đã kịp thời xây dựng và hoàn thiện mô hình thí điểm về cải cách hành chính tại Công an cấp xã đối với Công an xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà. Sau một thời gian tích cực triển khai xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, niêm yết thủ tục hành chính, ngày 16/9 vừa qua, Công an Hà Tĩnh đã tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm “Cải cách hành chính Công an cấp xã” tại trụ sở Công an xã Lưu Vĩnh Sơn. Ngay sau khi đưa vào hoạt động, mô hình này đã cho thấy những ưu điểm khi tổ chức tiếp, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân với phòng làm việc gọn gàng, sạch sẽ, có nơi giao dịch thuận tiện cho người dân. Hiện nay, mô hình “Cải cách hành chính công an cấp xã” đã được nhân rộng ra các địa bàn trên toàn tỉnh, hướng tới việc phục vụ tốt hơn cho nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã đối với người dân, doanh nghiệp, tổ chức địa phương. Ngoài ra, thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia Bộ Công an trong các lĩnh vực quản lý cư trú, cấp CCCD.
 

 
Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã tiếp nhận và trả lời hơn 1007 lượt tin nhắn của người dân gửi đến, chủ yếu là những vướng mắc liên quan đến công tác quản lý, cấp CCCD và các quy định liên quan đến giải quyết TTHC.
Với những nỗ lực và cố gắng trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính từ đầu năm đến nay, qua thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan Công an trong năm 2022, nhìn chung, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đều đánh giá cao về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sỹ trong Công an Hà Tĩnh. Kết quả qua việc đo lường, khảo sát đều được người dân đánh giá ở mức độ “hài lòng”, “rất hài lòng”.
 

 
Những kết quả đã đạt được của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong thời gian qua là động lực tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi nhận thức và hoạt động của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Trong thời gian tới, Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính là mục tiêu trọng tâm, trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

HỒNG NHUNG