Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Hà Tĩnh đứng thứ 2 toàn quốc về cài đặt định danh điện tử

Từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức hết giá trị sử dụng và thay vào đó là sử dụng phương thức điện tử để quản lý thông tin cư trú của người dân. Để hiện thực hóa kế hoạch này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai "Cao điểm 90 ngày, đêm" nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành chỉ tiêu triển khai Luật cư trú năm 2020.

Để triển khai hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trong đợt cao điểm, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, bãi bỏ các quy định liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú; nghiên cứu ứng dụng 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.
 

 
Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã bằng nhiều biện pháp, cách làm phù hợp với từng địa phương thực hiện tuyên truyền quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ hết giá trị cho người dân hiểu đúng, hiểu rõ và đồng tình ủng hộ.
Thông qua hoạt động của lực lượng Công an cơ sở, lực lượng Công an toàn tỉnh với phương châm đi từng nhà, gặp từng người, hướng dẫn công dân cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến đã từng bước thay đổi thói quen của công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.
 

 
Đến nay, Công an Hà Tĩnh đã hoàn thành thu thập, cập nhật trên 1,5 triệu thông tin công dân Hà Tĩnh lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Tĩnh đã bảo đảm tính thống nhất để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; đã cấp trên 1 triệu thẻ Căn cước công dân cho công dân toàn tỉnh, triển khai hiệu quả thẻ CCCD gắn chip thay thế thẻ Bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh, thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho hơn 390 ngàn công dân; việc triển khai cung cấp các dịch vụ công toàn trình, dịch vụ công một phần được quan tâm đẩy mạnh, nhất là 25 nhóm dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, phục vụ Nhân dân.
 

 
Tính đến 30/11/2022, Hà Tĩnh đã đưa 1.108 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; số hồ sơ đã được số hoá, đính kèm kết quả giải quyết là 144.578 hồ sơ; mức độ sử dụng dịch vụ công trên địa bàn là 1.753 thủ tục hành chính cho cả 3 cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã. Tổng hồ sơ TTHC được tiếp nhận ở 3 cấp là 578.120 hồ sơ, trong đó thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là 124.416 hồ sơ, đạt tỉ lệ 27.4%. Số lượng CCCD được đồng bộ với thẻ Bảo hiểm Y tế khám chữa bệnh là 967.822/1.109.940, đạt tỉ lệ 87,2%.
 

 
Đối với nhóm phát triển công dân số, toàn tỉnh đã cấp thẻ CCCD cho 1.077.887/1.090.987 công dân có đủ điều kiện đang có mặt trên địa bàn., Hà Tĩnh hiện là đơn vị xếp thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ cấp thẻ CCCD, đạt 98.3%. Đã thu nhận 336.668 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tổng kích hoạt tài khoản định danh mức độ 1, mức độ 2 là 96.147, theo thống kê Hà Tĩnh đang xếp thứ 2 trên toàn quốc về tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử.
 

 
Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06. Trong đó, hoàn thành sớm nhiều hạng mục như: Thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân;…
 

 
Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo mà trực tiếp là Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị và với tinh thần quyết tâm cao, làm việc không kể ngày đêm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an mà việc thực hiện cao điểm 90 ngày đêm đã được triển khai quyết liệt, đúng tiến độ, thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an, góp phần bảo đảm quyền lợi cho mọi người dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sau ngày 31/12/2022.
 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn Giám mục Nguyễn Anh Tuấn thao tác kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Hồng Nhung