Công an Hà Tĩnh: Đơn vị xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

Cùng với Đảng bộ các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Đảng bộ Công an Hà Tĩnh là một trong ba đảng bộ xuất sắc của tỉnh Hà Tĩnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen trong dịp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020...

 
 
Đảng bộ Công an Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2020
 
Đạt được kết quả trên, những năm qua và năm 2019, Đảng bộ Công an Hà Tĩnh đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng; quan tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, thực hiện đồng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các quy định về nêu gương. Cùng với đó, lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh.

Công tác xây dựng Đảng là then chốt

Xác định công tác Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định tới việc thực hiện thắng lợi các mặt công tác Công an, thời gian qua Đảng ủy, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, XDLL Công an, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hàng đầu; cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, XDLL.
Theo đó, Công an Hà Tĩnh đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Đảng, XDLL CAND, nhất là Quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND; Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an, xây dựng và thực hiện lộ trình chính quy Công an xã, thị trấn, thực hiện chủ trương “tăng cường cơ sở”.
Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng; tổ chức triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong Công an Hà Tĩnh luôn tuyệt đối trung thành, tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ hy sinh cuộc sống riêng tư, lợi ích cá nhân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; mối quan hệ máu thịt giữa Công an với nhân dân được duy trì và phát triển. Công an Hà Tĩnh đã gương mẫu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện chủ trương “tăng cường cơ sở”, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Đồng thời, đã tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp sai phạm; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, từng bước khắc phục những khuyết điểm; kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành điều lệnh CAND được tăng cường. Qua đó, tiếp tục nâng cao sức mạnh và uy tín của lực lượng Công an.
 
 
Năm 2019, cùng với Đảng bộ huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Đảng bộ Công an Hà Tĩnh được Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen

Các cấp ủy Đảng trong Công an Hà Tĩnh, nhất là người đứng đầu đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về trách nhiệm “nêu gương”, thường xuyên nhận diện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên; làm tốt các mặt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp trong Công an Hà Tĩnh; quán triệt và thực hiện tốt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền… Theo đó, Đảng bộ Công an Hà Tĩnh đã  xây dựng chặt chẽ các quy định để các tổ chức cơ sở Đảng rà soát kỹ, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài gánh vác công việc.

Lãnh đạo toàn diện công tác đảm bảo ANTT

Nhìn lại năm 2019, bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và chương trình, nhiệm vụ công tác đề ra, Công an Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị, kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện triển khai quyết liệt nhiều phương án, kế hoạch, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn. Tham mưu và tập trung chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phức tạp, không để xẩy ra tụ tập đông người, gây rối ANTT; đấu tranh quyết liệt với các đối tượng phản động trên địa bàn và các đối tượng từ địa bàn khác đến Hà Tĩnh hoạt động chống phá, gây mất ANTT...
 
Nhiều đơn vị lập thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an Hà Tĩnh Triển khai có hiệu quả 6 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, tập trung đấu tranh mạnh vào hoạt động của các đối tượng trộm cắp tài sản; các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức; các loại tội phạm về kinh tế và chức vụ, vi phạm pháp luật về môi trường; tội phạm ma túy; tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động trên lĩnh vực “tín dụng đen”; các tụ điểm tệ nạn mại dâm; hoạt động đánh bạc có tổ chức, lưu động, tội phạm buôn bán, tàng trử, sử dụng pháo nổ. Đặc biệt là tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm hoạt động trên lĩnh vực cho vay lãi nặng “tín dụng đen”, dịch vụ cầm đồ… Phát hiện, bắt giữ 268 vụ, 5 tổ chức, 292 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, thu giữ 28 xe ô tô; phát hiện 543 vụ, 18 tổ chức, 612 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, thu giữ 26 tấn khoáng sản, trên 1,9 tấn gỗ, 1 tấn sản phẩm từ động vật, 82 cá thể động vật, 2.600kg chất thải; điều tra khám phá 365 vụ, 784 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; triệt phá 29 ổ nhóm, 175 đối tượng; thu hồi tài sản trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Giải quyết trên 1.400 vụ việc vi phạm pháp luật tại cơ sở. Đấu tranh, bắt giữ 7 vụ, 50 đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Điển hình; phát hiện 543 vụ, 18 tổ chức, 612 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, thu giữ 26 tấn khoáng sản, trên 1,9 tấn gỗ, 1 tấn sản phẩm từ động vật, 82 cá thể động vật, 2.600kg chất thải; điều tra khám phá 365 vụ, 784 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; triệt phá 29 ổ nhóm, 175 đối tượng; thu hồi tài sản trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Giải quyết trên 1.400 vụ việc vi phạm pháp luật tại cơ sở. Đấu tranh, bắt giữ 7 vụ, 50 đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.
 
Các tổ chức cơ sở Đảng được khen thưởng

Cùng với đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; thực hiện có hiệu quả cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm ma túy trên địa bàn. Kết quả, trong năm 2019, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ 105 vụ, 153 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điển hình, ngày 15/4/2019, phá Chuyên án MT0419, bắt giữ 05 đối tượng; thu giữ tổng cộng 120 bánh hêrôin, 640kg ma túy đá, 09 sổ tiết kiệm, trị giá trên 7,5 tỷ đồng, 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 03 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỷ đồng; phá Chuyên án T0319, bắt giữ 02 đối tượng; thu giữ 30 bánh hêrôin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 01 xe ô tô. … Công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

          Nhiều giải pháp lãnh đạo trong năm 2020

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – Năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII. Cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9; 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Mặt khác, dự báo trong năm 2020, tình hình tội phạm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình thế giới và khu vực, tiếp tục diễn biến nhanh, tác động trực tiếp, nhiều mặt đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tình hình đó đang đặt ra những khó khăn, thách thức và nhiệm vụ nặng nề, hết sức khẩn trương đối với lực lượng Công an.
 
Đại tá Võ Trọng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Hà Tĩnh chỉ đạo nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Đại tá Võ Trọng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu các tổ chức Đảng trong Công an Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, đặc biệt là Quy định 192 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND, quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua trong CAND chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.
Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức đại hội đảng các cấp trong Công an Hà Tĩnh và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV. Tiếp tục tăng cường toàn diện cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, trước mắt tập trung điều động, bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã hoàn thành trước quý I/2020…

Diệp Hoàng