Công an Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện Đề án 06

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 hay còn gọi tắt là đề án 06, đang bước vào những giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu của năm 2022 ở 4 cấp công an. Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung của đề án, trong đó, tập trung vào 5 nhóm tiện ích gắn với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân, khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện đề án.

Xác định việc thực hiện đề án 06 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của toàn lực lượng trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Theo đó, các nhiệm vụ của đề án 06 đã được lực lượng Công an Hà Tĩnh triển khai quyết liệt theo đúng tiến độ, thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND, được cấp ủy chính quyền và các ban, ngành ghi nhận, đánh giá cao; nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến người dân như: thực hiện 11/11 dịch vụ công trực tuyến đối với các lĩnh vực thuộc ngành công an, phân cấp đăng ký ô tô, xe máy về công an cấp huyện, cấp xã; cấp hộ chiếu online; cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử….
Với vai trò là cơ quan thường trực của toàn tỉnh trong thực hiện Đề án 06, thời gian qua Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06 trong toàn tỉnh, trong đó đã thành lập các tổ công tác hướng dẫn xuống tận cấp huyện, xã, phường, thôn, xóm trong triển khai thu thập dữ liệu cấp CCCD và tài khoản xác thực định danh điện tử.

Đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn
Quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về việc hoàn thiện việc cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trước 30/9/2022; đảm bảo về dữ liệu dân cư phải “đúng, đủ, sạch, sống” và tập trung thực hiện tốt các dịch vụ công của lực lượng CAND, cải cách triệt để các thủ tục quy trình tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, số liệu thống kê cho thấy Công an Hà Tĩnh đã tiến hành tổ chức thu nhận được trên 1 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD và thu nhận trên 150 nghìn tài khoản định danh điện tử phục vụ phát triển công dân số. Theo đánh giá, tính đến nay tỉnh Hà Tĩnh là 1 trong 14 địa phương trên toàn quốc đã kết nối chính thức giữa hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tiến hành xác thực, khai thác thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH quán triệt cán bộ chiến sỹ quyết liệt thực hiện Đề án 06
Chia sẽ với chúng tôi, Thượng tá Trần Hữu cảnh, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Hà Tĩnh cho biết “Xác định tầm quan trọng của việc cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử trong thực hiện Đề án 06, thời gian qua lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH toàn tỉnh đã tăng cường về nhân lực và trang thiết bị để đẩy mạnh tiến độ thực hiện. Tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh tiến độ cấp CCCD gắn chíp điện tử và tài khoản định danh điện tử, tạo điều kiện để phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phục vụ lợi ích của nhân dân”.

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH rà soát, bổ sung dữ liệu dân cư "Đúng, đủ, sạch, sống"
Theo đó, cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng trong Công an tỉnh đã không quản ngày đêm, vất vả để tiến hành thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân gắn chíp với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc. Đồng thời, với vai trò là cơ quan thường trực trong thực hiện các nội dung Đề án 06, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an cấp cơ sở phải tiến hành rà soát dữ liệu tại cấp xã đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc làm sạch dữ liệu và duy trì thường xuyên hằng ngày việc bổ sung, cập nhật dữ liệu dân cư.
 

Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh đẩy mạnh ứng dụng cấp hộ chiếu phổ thông online cho công dân
Tiếp tục tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành công an, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, việc triển khai, tích hợp dịch vụ công trực tuyến tại các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã trong Công an tỉnh lên cổng Dịch vụ công Quốc gia theo chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số luôn được quan tâm và quyết liệt triển khai thực hiện.
 

 Tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực XNC
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua song song với việc tiến hành tiếp công dân, giải quyết trực tiếp các thủ tục hành chính thì lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hướng dẫn cho người dân thủ tục thực hiện các giao dịch qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiến hành phổ cập hộ chiếu phổ thông online tiến tới việc điện tử hoá các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân.
“Với việc đẩy nhanh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính như cấp hộ chiếu online, sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho công dân như tiết kiệm về thời gian, sông sức, người dân có thể giải quyết các thủ tục ngay tại nhà một cách nhanh chóng mà không cần tới trực tiếp trụ sở cơ quan công an” đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẽ thêm.
  Ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trong đăng ký, xử lý phương tiện giao thông
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lực lượng CAND, thời gian qua Công an tỉnh đã áp dụng mô hình đăng ký, cấp biển số xe ô tô tại công an cấp huyện, xe mô tô tại công an cấp xã. Đồng thời, bước đầu đã áp dụng việc sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công Bộ Công an để tiến hành  xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện giao thông qua Cổng dịch vụ trực tuyến, xác định đây vừa là tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân nhưng cũng là để phục vụ tốt công tác quản lý xã hội.

Triển khai đăng ký, cấp biển số xe ô tô tại Công an cấp huyện, cấp xã
Để đẩy nhanh tiến độ cũng như phát huy tối đa những lợi ích mà đề án 06 mang lại cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhân dân trên địa bàn, Công an tỉnh đã tập trung tối đa nguồn lực và cơ sở vật chất quyết liệt triển khai thực hiện. Tuy nhiên để thực hiện thắng lợi Đề án 06 theo đúng yêu cầu, mục đích đã đặt ra rất cần sự đồng thuận của các ban ngành đoàn thể và sự chung tay của đông đảo quần chúng nhân dân để thực hiện thắng lợi các chủ trương mà Chính phủ ban hành, nhất là trong việc thực hiện chủ trương cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử.

Nga Nguyễn - Sỹ Quý