Công an Hương Khê tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT trước ngày hội lớn

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước nhằm lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau bầu cử, Công an huyện Hương Khê đã xây dựng và triển khai các biện pháp cụ thể với quyết tâm chính trị cao nhất để bảo vệ thành công Cuộc bầu cử.

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Hà Tĩnh về đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngay từ cuối năm 2020, Công an huyện Hương Khê đã xây dựng, ban hành Kế hoạch tổng thể công tác Công an đảm bảo an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đảm bảo an ninh trước, trong và sau cuộc bầu cử; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, chuyên đề, đối tượng trọng điểm; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, đối tượng chính trị và các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng về an ninh chính trị. Bảo vệ an toàn các hội nghị thương, các cuộc tiếp xúc của ứng cử viên với cử tri địa điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách ứng cử viên, hòm phiếu, nơi kiểm phiếu… không để xảy ra phức tạp về an ninh chính trị, cháy nổ, ùn tắc hay tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.
 
         
Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, Công an các xã, thị trấn tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ bầu cử, bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, ngăn chặn kịp thời không để những người không đủ tiêu chuẩn chính trị, vi phạm pháp luật vào danh sách ứng cử; đảm bảo tuyệt đối an toàn nơi lưu giữ tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến cuộc bầu cử; thường xuyên nắm tình hình dư luận quần chúng nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp.
Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên các tuyến, khu vực trọng điểm; bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực tổ bầu cử.

 
         
Bên cạnh đó, công an huyện đã xây dựng
Kế hoạch số 93/KH-CAHK ngày 6/4/2021 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn: Kiên quyết đấu tranh triệt xóa, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạp cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công công; không để xảy ra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong nhân dân; đồng thời tích cực điều tra, kết luận, xử lý các vụ án hình sự, kinh tế, ma túy nhất là các vụ trọng án, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

 
         
Xác định vai trò của nhân dân trong đảm bảo ANTT cuộc bầu cử, Công an các xã, thị trấn đã phát động sâu rộng, có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, quản lý, cảm hóa, giáo dục các đối tượng tại cộng đồng dân cư; tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, cũng như trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia bảo vệ Cuộc bầu cử.

          Cùng với Đảng bộ, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện, Công an huyện Hương Khê nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch; tập trung lực lượng để bảo vệ tuyết đối an ninh, an toàn tại các các khu vực bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Đậu Nhung