Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”

Chiều ngày 16-5, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với UBND xã Cẩm Vịnh đã tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân" với sự tham gia của hơn 100 người dân trên địa bàn.

Với thái độ chân thành, thẳng thắn, diễn đàn đã nhận được 08 lượt ý kiến đóng góp của nhân dân trong đó, có những ý kiến biểu dương về tinh thần, trách nhiệm, lễ tiết tác phong của tập thể lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cẩm Xuyên trong quá trình hoạt động tại cơ sở và khi tiếp xúc với nhân dân. Bên cạnh đó, cũng những ý kiến phản ánh các vấn đề về ANTT trên địa bàn. Tình hình trộm cắp, ma túy và các tệ nạn xã hội khác còn diễn ra phức tạp. Diễn đàn đã thể hiện được sự kỳ vọng và niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên trong quá trình đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Diễn đàn này là cầu nối giữa Công an huyện và người dân, để kịp thời lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng cũng như những thông tin quan trọng từ người dân, từ đó khắc phục những hạn chế và phát huy thế mạnh của mình để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới người dân sẽ tiếp tục giúp đỡ lực lượng Công an nhiều hơn trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu xuyên suốt đã đề ra".

Bảo Trung