Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công an huyện Hương Khê trao thẻ Căn cước cho công dân đầu tiên dưới 14 tuổi trên địa bàn

Chiều ngày 03/7, chiếc thẻ Căn cước mẫu mới đầu tiên đã được Công an Huyện Hương Khê đã trao cho công dân Nguyễn Xuân Phúc (sinh năm 2019), HKTT: xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Trong thời qua, Công an Huyện Hương Khê đã chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực, thiết bị, máy móc để cấp Căn cước cho người dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là với các công dân dưới 14 tuổi. Ngày 01/7 vừa qua, Công an huyện bắt đầu triển khai thu nhận hồ sơ cấp Căn cước cho người dân trên địa bàn huyện. Trong 03 ngày đầu tiên Công an huyện đã thu nhận 300 hồ sơ cấp mới Căn cước, trong đó có các hồ sơ cấp mới cho trẻ em dưới 6 tuổi và từ 6 đến 14 tuổi.
Theo đó, Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27/11/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024. So với Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật Căn cước 2023 bổ sung nội dung cấp Căn cước đối với người dưới 14 tuổi.Theo đó, mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp căn cước cho công dân dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên.


Chiếc thẻ Căn cước mẫu mới đầu tiên đã được Công an Huyện Hương Khê đã trao cho công dân  5 tuổi Nguyễn Xuân Phúc 

Với công dân dưới 6 tuổi, để cấp cho đối tượng này, người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi làm thủ tục thông qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia, cơ quan chức năng không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.
Với công dân đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, phải cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắchọc. Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước thay cho người đó.
Hiện nay, thẻ Căn cước có giá trị tương đương thẻ Căn cước công dân. Với công dân đang sử dụng thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng vẫn được sử dụng đến khi hết hạn mới phải đổi sang thẻ Căn cước, trừ trường hợp công dân có nhu cầu đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước. Theo quy định của Luật Căn cước năm 2023, người dân khi làm thủ tục cấp thẻ được thu thập vân tay, ảnh khuôn mặt và thông tin sinh học mống mắt. Việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân; hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người (trong các trường hợp khuyết tật, vân tay bị biến dạng…). Việc thực hiện chính sách cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi giúp nhà nước quản lý được toàn bộ công dân, tạo thuận lợi cho công tác hoạch định chính sách phát triển xã hội; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

 

Đậu Nhung - Công an Hương Khê