Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ thông qua Bộ phận “Một cửa” thuộc lĩnh vực công tác tham mưu; chính sách; thi đua, khen thưởng; hậu cần, tài chính

Để triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ CAND, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1549/QĐ-CAT-PV01 ngày 04/8/2023 về việc công khai thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an thực hiện tại Công an tỉnh Hà Tĩnh

Để triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ CAND, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1549/QĐ-CAT-PV01 ngày 04/8/2023 về việc công khai thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an thực hiện tại Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, chỉ đạo các phòng có liên quan xây dựng Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ Công an tỉnh để điều kiện thuận lợi cho Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ khi giải quyết các thủ tục hành chính. Trong năm 2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức bộ phận “Một cửa” tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ thuộc các lĩnh vực công tác tham mưu; chính sách; thi đua, khen thưởng; hậu cần, tài chính nhằm tạo căn cứ thực tiễn để nhân rộng mô hình trong toàn lực lượng Công an tỉnh nhằm thực hiện các thủ tục hành chính trong nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch, khoa học, đúng quy định; tránh tình trạng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phải đi lại nhiều lần, phát sinh hồ sơ giải quyết quá hạn; đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, chiến sỹ sai phạm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Để bộ phận “Một cửa” hoạt động có hiệu quả, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nghiên cứu, nắm vững và thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chế tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” đã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt. Các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã cần nghiên cứu, nắm vững danh mục các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “Một cửa” để vận hành hiệu quả, thành công, phục vụ tốt nhất nhu cầu của các đơn vị trong lực lượng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an tỉnh.

CT